www.TOTALITA.cz

Politické procesy v ČSR v 50. letech
Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským

V letech 1949-1954 došlo k zatčení řady funkcionářů strany, k jejich obvinění z činnosti, jíž se nikdy nedopustili, za niž však byli neoprávněně a nezákonně odsouzeni.

Dějiny KSČ, 1978

Předehra

Tragédie tohoto politického monstrprocesu se začala psát v červnu 1948, kdy byla na zasedání Informbyra v Bukurešti zatracena jugoslávská komunistická strana. Následovalo hledání nepřátel v jednotlivých komunistických stranách završené maďarským monstrprocesem s Rajkem Rajkem a československým s Rudolfem Slánským.


Obžalovaní

Rudolf Slánský (1901)

generální tajemník KSČ

zatčen: 23. listopadu 1951

trest smrti


Bedřich Geminder (1901)

vedoucí mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ

zatčen: 24. listopadu 1951

trest smrti


Ludvík Frejka (1904)

přednosta národohospodářského odboru
Kanceláře presidenta republiky

zatčen: 31. ledna 1952

trest smrti


Josef Frank (1909)

zástupce generálního tajemníka KSČ

zatčen: 23. května 1952

trest smrti


Vladimír Clementis (1902)

ministr zahraničních věcí

zatčen: 28. ledna 1951

trest smrti


Bedřich Reicin (1911)

náměstek ministra národní obrany

zatčen: 8. února 1951

trest smrti


Karel Šváb (1904)

náměstek ministra národní bezpečnosti

zatčen: 16. února 1951

trest smrti


Rudolf Margolius (1913)

náměstek ministra zahraničního obchodu

zatčen: 10. ledna 1952

trest smrti


Otto Fischl (1902)

náměstek ministra financí

zatčen: 30. června 1951

trest smrti


Otto Šling (1912)

vedoucí tajemník krajského výboru KSČ v Brně

zatčen: 6. října 1950

trest smrti


André Simone (1895)

redaktor Rudého práva

zatčen:9. června 1952

trest smrti


Artur London (1915)

náměstek ministra zahraničních věcí

zatčen: 29. ledna 1951

trest doživotí


Vavro Hajdů (1913)

náměstek ministra zahraničních věcí

zatčen: 2. dubna 1951

trest doživotí


Evžen Löbl (1907)

náměstek ministra zahraničního obchodu

zatčen: 24. listopadu 1949

trest doživotí


Obvinění

V obžalovacím spisu, který měl 40 stran, byli obviněni ze spiknutí proti republice - z velezrady, špionáže, sabotáže a vojenské zrady, z trockismu a titoismu.


Podle obžaloby chtěli Československo po vzoru Jugoslávie vytrhnout ze sovětského tábora. Za tím účelem vytvořili druhé centrum moci. Připravovali spiknutí, rozestavovali své lidi do vedoucích funkcí, sabotovali politiku socialistické výstavby a spojenectví se SSSR a chystali odstranění Gottwalda a jeho vedení.


Chtěli prý záměrně poškozovat důležité zahraničně politické, ekonomické a obranné zájmy ČSR. Tohoto jednání se měli dopustit ve spojení s představiteli světového imperialismu a sionismu v důsledku svého odklonu od zásad marxismu-leninismu a přátelství se SSSR.


Veřejnosti byli obžalovaní vylíčeni jako dávní nepřátelé KSČ a československého lidu, jako sionističtí, buržoazně nacionalističtí zrádci a agenti západních zpravodajských centrál.


V celém obvinění se výrazně odrážela antisemitská stránka procesu. U 11 ze 14 obžalovaných bylo uvedeno, že jsou židovského původu.


související texty:

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra
v čele s Rudolfem Slánským


hledání československého Rajka:

Gejza Pavlík

Sovětští poradci

Vladimír Clementis

Otto Šling

Marie Švermová

Interbrigadisté


příprava procesu:

Koncepce protistranického spiknutí

Hlavní obžalovaný Rudolf Slánský

Vyšetřování Rudolfa Slánského

Výslechy

Příprava monstrprocesu na plné obrátky


vlastní proces:

Složení senátu

Průběh vlastního procesu

Výroky obviněných


některé souvislosti:

Důsledky procesu

Slánský a procesy

Otázky kolem procesu


fotogalerie - Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským

na praktiky vyšetřovatelů StB vzpomíná Arthur London


Mezinárodní souvislosti

Politické procesy v sovětských satelitech


Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 168,169

   
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.