www.TOTALITA.cz

Politické procesy v ČSR v 50. letech
Politické procesy v sovětských satelitech

Koncepce protisovětského, resp. protistranického, spiknutí se velmi rychle rozšířila do ostatních zemí sovětského bloku.


Stalinovi oddaní (ať již z obdivu či ze strachu) funkcionáři v jednotlivých komunistických stranách začali obviňovat a likvidovat pro ně nepohodlné spolustraníky a vládní činitele. Důvodem pro tažení proti nim byla podpora spolupráce s Jugoslávií či prosazování myšlenky vzniku federace států (méně závislých na Sovětském svazu).


Nepohodlní funkcionáři byli proto obviňováni ze špatné kádrové práce, z podpory či dosazování západních agentů do stranických a vládních funkcí, z nacionalistických úchylek, z protisovětského jednání, či z plánované likvidace nejvyššího představitele strany.


Byli nuceni k neúměrné a mnohdy zbytečné sebekritice, k přijímání nepravdivých tezí o své vině. Byli zbavováni funkcí, vylučováni ze strany, zatýkáni bezpečnostními orgány a ve vykonstruovaných procesech souzeni k trestu smrti či k těžkým žalářům.

Proč monstrprocesy?

Jaké byly příčiny a motivy k výrobě politických procesů s vysokými komunistickými funkcionáři? Rozpad protihitlerovské koalice velmocí v polovině roku 1947 znamenal dlouhodobou přítomnost USA v evropské politice. Moskva si to v plné míře uvědomila v červenci 1947 v souvislosti s Marshallovým plánem.


Představa Stalina, že SSSR bude v Evropě jedinou velmocí, ztroskotala. Od té doby Moskva počítala s možností třetí světové války a začala se na ní připravovat. Nejdříve jako na válku ze své strany obrannou. Od roku 1951 pak válku útočnou, kdy počítala s rozšířením socialismu na celou kontinentální Evropu a s obsazením dalších zemí armádami sovětského bloku.


Východní blok musel být jednotný a poslušný. Stalin se proto potřeboval zbavit všech pro něj nepohodlných funkcionářů v jednotlivých komunistických stranách, jejichž politika či uvažování bylo v rozporu se zájmy SSSR.


Svou roli tedy sehrál spor s Jugoslávií. Události v jednotlivých východních zemí byly dále ovlivňovány vnitropolitickým děním v SSSR, kde v letech 1948-1952 panoval obrovský antisemitismus, spojený s politickými čistkami.související texty:

Politické procesy v sovětských satelitech

Rumunsko

Polsko

Albánie

Bulharsko

Maďarsko - Rajkův proces

Maďarsko - Noel Field


Mezinárodní souvislosti


Proces s vedením protistátního spikleneckého centra
v čele s Rudolfem Slánským


Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 168

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.