www.TOTALITA.cz

třetí odboj v Československu
příklady domácích odbojových skupin očima KSČ   (5)

(Z přísně tajné informace StB ze dne 8. 9. 1967, určené pro potřeby Komunistické strany Československa)

skup. LAMPA Václav, ZEMAN Josef a spol.

ZEMAN Josef, bývalý funkcionář agrární strany, nár. soc. poslanec, uprchl v říjnu 1948 do zahraničí, kde se dal k dispozici Zelené internacionále a emigrantům ve službách CIC, později též pracoval zpravodajsky pro gen. Moravce. Od srpna 1949 do května 1950 byl 3x ilegálně v Československu, v dalším období vysílal se špionážními úkoly získané agenty.


Vždy navštívil bývalého agrárního poslance LAMPU v Bozkově u Semil. Pod jeho vedením bylo vybudováno několik ilegálních skupin, řídících se jím danými pokyny a instrukcemi. Byly vybudovány "mrtvé" schránky a tzv. "lahvová pošta". Zprávy byly šifrovány.


Skupina předala špionážní zprávy z hlediska obrany státu zvláště důležité, jako dislokaci a údaje o SNB, ONV, bezpečnostních opatřeních, jistém letišti, o hospodaření jednoho průmyslového podniku, o zemědělství atd. V roce 1952 bylo odsouzeno pro trestné činy velezrady a vyzvědačství 12 členů ilegální skupiny.skup. ŠEŠERA Jan a spol.

ŠEŠERA Jan, úředník z Dubí u K. Varů, odešel v roce 1948 z touhy po dobrodružství a snadném výdělku do západního Německa. Tam se napojil na zrádnou emigraci, nabídl se ke spolupráci s CIC, prodělal zpravodajský kurs, uzavřel služební smlouvu na dobu 1 roku jako agent CIC, v níž se zavázal plnit špionážní úkoly a všechny rozkazy proti ČSR s tím, osvědčí-li se, po roce obdrží občanství USA a bude mu zajištěna přiměřená práce.


Jako agent-spojka CIC a později MIS v Bayerneuthu, Hoffu a Stranbingu udržoval spojení mezi těmito úřadovnami a jejich agenturou na území ČSR. Současně dělal průvodce určeným osobám přes státní hranice do ČSR a opačným směrem. Důsledně plnil také jemu uložené špionážní úkoly, týkající se získávání plánů průmyslových podniků na celém území ČSR, vojenských objektů v okolí Malacek, dislokace vojenských jednotek, výroby ve Škodovce v Plzni apod.


Do ČSR docházel ve společnosti dalších agentů CIC, kpt. MICHALA, DVOUČE, ČIHÁČKA a KŘENKA. Vytvořil si zde síť pomocníků. V roce 1950 bylo se ŠEŠEROU odsouzeno pro tr. čin vlastizrady, vyzvědačství a převody do zahraničí 14 osob.skup. ŠUBRTOVÁ Milada a spol.

Nár. soc. poslankyně a tajemnice "Svazu národní revoluce " KLEINEROVÁ Antonie, ve spolupráci s poslanci ŠULÍKEM, dr. PECLEM, přistoupila v roce 1948, podle směrnic ZENKLA, RIPKY a dále HORÁKOVÉ, k vybudování špionážní organizace.


Zapojila do ní řadu prominentních osob, mezi nimi poslance NEDOMU z ústředního ředitelství čs. dolů. Úřednice Svazu národní revoluce ŠUBRTOVÁ poskytla svůj byt pro ilegální schůzky a úkryt dokumentů. Shromažďovala špionážní zprávy, získané členy ilegální skupiny. Spojení do zahraničí bylo udržováno prostřednictvím úřednice norského vyslanectví RIVENESOVÉ.


Zprávy, odesílané do zahraničí se týkaly čs. hutí, kultury, chemického průmyslu, výroby léků, financí, bezpečnosti a školství. V roce 1950 bylo 11 členů skupiny odsouzeno Státním soudem pro trestné činy : vyzvědačství, napomáhání k převodům do zahraničí, rozšiřování ilegálních letáků a další.skup. HARLAS František a spol.

Z podnětu Vojtěcha BENEŠE, bývalého tajemníka ÚV soc. dem. DUNDRA Vojtěcha, Alexandra RADY a profesora PEŠKY Zdeňka, za spolupráce HARLASE Františka a dalších osob, byla v dubnu 1948 založena ilegální skupina s názvem "ČS. NEZÁVISLÁ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE".


Podle programového prohlášení považovala za nejúčinnější způsob boje špionáž ve prospěch západních států a šíření štvavých zpráv. Ilegální schůzky, mimo jiných, míst, se konaly v bytě HARLASE. Prostřednictvím člena skupiny HASTERLÍKA měla skupina spojení s úředníkem BVV CARYONEM.


Od agenta CIC HRUBÉHO obdržel HASTERLÍK vysílací stanici a jeho prostřednictvím odeslal do zahraničí 5 dopisů se špionážními zprávami. Od agenta NOVÁKA obdržel prostředky k tajnopisu, kterých použili k odeslání dvou špionážních zpráv do zahraničí. V roce 1950 bylo Státním soudem odsouzeno 16 členů skupiny pro tr. činy vlastizrady a vyzvědačství.

skup. VÍTEK Evžen a spol.

Na průmyslové škole chemické v Kolíně byla založena ileg. skupina "BRATRSTVO". Student Antonín SMRČKA získal pro ni bývalého studenta Evžena VÍTKA, který odjel do západního Německa k navázání spojení na zahraničí. Tam byl instruován profesorem ŽEMLOU a Hubertem RIPKOU.


Obdržel úkol opatřit vojenské speciální mapy, vyznačit na nich vhodná místa pro přistání letadel a shoz zbraní. Dále navázat spojení s ileg. organizací na Plzeňsku. VÍTEK navázal spojení s několika ileg. organizacemi a instruoval je podle pokynů ŽEMLY a RIPKY.


Několikráte přešel státní hranice a plnil úkoly též pro orgána CIC GEORGA ILLA, krycím jménem FRED. Organizoval špionážní síť, získával poznatky o průmyslových podnicích a snažil se opatřit vzorky uranové rudy. Na Vlašimsku a Kutnohorsku se ukrýval společně se skupinou teroristů, s nimiž připravoval teroristické a destrukční akce.


Po zatčení ilegálních skupin, s nimiž spolupracoval, odešel do západního Německa, kde předal špionážní zprávy a sdělil situaci. Při přechodu do ČSR s novými úkoly byl na hranicích zatčen. Pro vlastizradu, vyzvědačství a další tr. činy bylo odsouzeno ve skupině VÍTKA Státním soudem v roce 1951 6 osob.
skup. JÁSEK Vladimír a spol.

V květnu 1949 uprchl ilegálně do NSR bývalý výpravčí ČSD z Chodova Vladimír JÁSEK. V uprchlickém lágru v Ambergu, byl získán jako placený agent orgány CIC Petrem NOVÁKEM a Rudolfem WÁGNEREM.


Do ČSR byl vyslán se zpravodajskými úkoly 11x. Od členů protistátní skupiny, kterou na našem území vybudoval, získával špionážní zprávy hospodářského a vojenského charakteru. Mimo jiných to byly 2 plány závodu Poldina huť Kladno, údaje o výrobě v n.p. Škodovy závody, razítka ONV v Chebu a vzorek uranové rudy.


Později byly JÁSKOVI zasílány zprávy do NSR v pojízdných "mrtvých" schránkách v mezinárodním rychlíku Praha-Norimberk. V roce 1950 bylo 9 osob odsouzeno pro tr. činy vyzvědačství a vlastizrady.
skup. LEDERER Richard a spol.

Koncem roku 1948 uprchl do NSR Richard LEDERER, který byl po únorových událostech vyloučen ze studií na konservatoři v Praze. V Mnichově byl získán agentem býv. gen. PRCHALY, PEKELSKÝM ke spolupráci.


V březnu 1949 byl PEKELSKÝM vyslán ilegálně na naše území s úkoly získat zprávy o Škodových závodech v Plzni, ČZ. Strakonice, ČZ Brno a Stalinových závodech v Mostě. LEDERER získal v ČSR několik osob ke spolupráci.


Od jisté PAPÍKOVÉ dostal výrobní programy ČKD Praha. V důsledku zatčení nemohl splnit vřechny uložené úkoly. V roce 1950 bylo 15 osob odsouzeno pro tr. činy vyzvědačství a velezrady.
skup. Ing. JANOUŠEK Antonín a spol.

V červnu 1948 zaslal bývalý poslanec Lidové strany dr. CHUDOBA, žijící v emigraci, dopis bývalému komisaři leteckého odboru MD v Praze, ing. Antonínu JANOUŠKOVI, ve kterém jej žádal o zaslání zpráv z leteckého oboru.


Tento dopis doručil JANOUŠKOVI jistý Miroslav KOSTELKA, který byl spojkou mezi ilegální protistátní organizací v ČSR a dr. CHUDOBOU. JANOUŠEK poslal prostřednictvím KOSTELKY několik tajných špionážnách zpráv uvedenému dr. CHUDOBOVI. Tyto zprávy obsahovaly údaje o letadlech používaných čs. civilní dopravou, seznam 25 letišť s vyznačením letišť používaných pro vojenské účely, časopisy s fotografiemi letišť v ČSR a další.


V říjnu 1948 poslal Janoušek ze své služební cesty ve Švýcarsku dopis Dr. CHUDOBOVI do Paříže, ve kterém byly nepravdivé údaje z úseku našeho průmyslu a distribuce. V roce 1951 byly 3 osoby odsouzeny pro tr. činy vyzvědačství a vlastizrady.související texty:

příklady odb. skupin očima KSČ (1)

příklady odb. skupin očima KSČ (2)

příklady odb. skupin očima KSČ (3)

příklady odb. skupin očima KSČ (4)

příklady odb. skupin očima KSČ (5)


KSČ

StB

seznam popravených


třetí odboj - domácí

třetí odboj - zahraniční

třetí odboj - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.