www.TOTALITA.cz

Československá strana národně socialistická (ČSNS)

Politická strana založená v září 1897 s názvem Česká strana národně sociální jako strana vlastenecky smýšlejících dělníků a nižších středních vrstev.


Národní radikalismus a protirakouský antimilitarismus spojovala s reformním socialismem, za 1. sv. války byla persekvována, po splynutí s částí strany realistické (pokrokové) a s federací českých anarchistů na jaře 1918 přijala název Česká strana socialistická, po vzniku republiky až do roku 1926 Československá strana socialistická, poté Československá strana národně socialistická. Ve volbách 1920 získala 8,1 % hlasů, 1925 - 8,5 %, 1929 - 10,4 %, 1935 - 9,2 %.


Na podzim 1938 dočasně zanikla vstupem do Strany národní jednoty, po roce 1945 obnovena. Byla v čele protikomunistických sil v zápase o demokracii, ve volbách 1946 získala 18,37 % hlasů.


V únoru 1948 její členové iniciovali demisi demokratických členů vlády. o únoru 1948 vznikla tzv. obrozením (vyloučením demokratických představitelů a kopírováním politiky KSČ). Československá strana socialistická (ČSS), úzce spolupracující s komunistickým režimem až do listopadu 1989.

představitelé strany:tiskové orgány strany:

  • České slovo
  • od 1945 Svobodné slovo

[16]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.