www.TOTALITA.cz

třetí odboj v Československu
příklady domácích odbojových skupin očima KSČ   (1)

(Z přísně tajné informace StB ze dne 8. 9. 1967, určené pro potřeby Komunistické strany Československa)

"Bílá brigáda"

Protistátní skupina výrobců a rozšiřovatelů ilegálních protistátních letáků se sídlem v Praze. Tato skupina vlastnila cyklostil a letáky rozšiřovala buď vlastním rozhozením, nebo poštou.


"Josef"

Protistátní organisace, která se zabývala protistátní činností v hradeckém kraji. Skupina těchto osob se ukrývala před zatčením bezpečnostními orgány a byla vydržována jak finančně tak hmotně řím. kat. farářem. Později měli v úmyslu illegálně uprchnout do zahraničí.


"Kadlec a spol."

Illegální skupina, která se zabývala opatřováním seznamů členů KSČ, kterých hodlala využít v případě zvratu v ČSR k jejich likvidaci. Skupina působila v okrese Kamenice n. Lipou.


"Kreysta"

Illegální organisace soc. dem. jejímž cílem bylo uchopení moci v ČSR. Skupina byla ve spojení se zahraničními agenty. Působila v kraji Brno.


"Lovčičan"

Skupina, která se dopustila násilí na veřejných činitelích, funkcionářích MNV v okrese Kremnica.


"LS - DAK"

Protistátní organisace, která usilovala o zvrat našeho zřízení a nastolení "masarykovské republiky". Její členové se vyskytli v Praze v Ústí nad Labem, Liberci, Č. Budějovicích, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě a Brně. Organisace byla vojensky organisována, měla svůj program a řád. Zhotovovala illeg. letáky, sestavovala seznamy členů KSČ a oddaných občanů pro potrestání při provedeném zvratu.


"Mladá Garda"

Illegální protistátní organisace, která se zabývala výrobou a rozšiřováním protistátních letáků a přípravou diverse. Skupina působila v kraji Nitra.

"Moták"

Protistátní illegální organisace zabývající se špionáží v oblasti uranových Jáchymovských dolů, kde jeden člen byl jako trestanec. Skupina jest ve spojení s francouzským vyslanectvím v Praze, kam zprávy předává.


"Opat"

Protistátní skupina osob v Praze zabývající se pašováním a promítáním protistátních amerických filmů. Tímto aktivizují odbor osob vůči zřízení. Skupina má styk do zahraničí odkud pašuje filmy.


"Polský"

Skupina osob, která ukrývala dva polské voj. zběhy, odsouzené k trestu smrti, kteří uprchli do ČSR a ukrývali se v okrese Námestovo, Dolný Kubín a Žilina, kde prováděli teror a dopustili se vraždy.


"Spojení"

Protistátní illegální skupina osob, která ukrývala hledaného zločince, před jeho zatčením. Tato skupina mu obstarávala illeg. přechod přes hranice ČSR do záp. Německa. Styk se zahraničím udržují přes západní zastupitelský úřad.


"Teror"     (bratři Mašínové)

Protistátní skupina teroristů a jejich napomahačů, která terorisovala občany. Spáchala vraždu přísl. SNB v Čelakovicích, vraždu přísl. SNB v Chlumci, loupežnou vraždu ve Žlebech s 850.000 Kčs, zapálením 13 stohů na kojetínském okrese a pokus vraždy na pomocníku stráže VB v Mořici a krádež 100 kg trhaviny "donaritu" v Kaňku u Kutné Hory.


"Václav"

Protistátní illegální organisace zabývající se přípravou na očekávaný zvrat. Zatím účelem shromažďovali zbraně. Její působnost byla v kraji Praha, ponejvíce na venkově.související texty:

příklady odb. skupin očima KSČ (1)

příklady odb. skupin očima KSČ (2)

příklady odb. skupin očima KSČ (3)

příklady odb. skupin očima KSČ (4)

příklady odb. skupin očima KSČ (5)


KSČ

StB

seznam popravených


třetí odboj - domácí

třetí odboj - zahraniční

třetí odboj - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.