www.TOTALITA.cz

třetí odboj v Československu
příklady domácích odbojových skupin očima KSČ   (3)

(Z přísně tajné informace StB ze dne 8. 9. 1967, určené pro potřeby Komunistické strany Československa)

skup. HANÁK a spol.

HANÁK Václav (nar.17.1.1898), bývalý ředitel čs. naftových závodů, bývalý člen ÚV nár. soc. strany a zemského vedení nár. soc. strany v Brně a člen ZNV v Brně, soustředil kolem sebe několik geologů a naftových odborníků, aby s jejich pomocí sabotoval těžbu nafty na jižní Moravě a západním Slovensku.


Tuto činnost prováděli, po znárodnění, do července 1950, z nenávisti k lid.dem. zřízení. Sabotovali geologický průzkum, těžbu nafty plnili jen na 12%, zvyšovali finanční náklady, izolovali sovětské experty. HANÁKOVI spolupachatelé mu předávali různé údaje politického a hospodářského charakteru, které se dostávaly přes bývalého gen. tajemníka NS strany až na AVV v Praze. Hanák byl odsouzen na 9 roků, ostatních 11 spolupachatelů od 1 roku do 8 let.skup. ZEDNÍČEK Stanislav a spol.

ZEDNÍČEK Stanislav (nar. 7.11.1904), BÖHM Ferdinand (nar.29.6.1908) a RUML Josef (nar.28.8.1912), bývalí velkostatkáři a statkáři, první dva jako vedoucí státního statku ve Vysokém Mýtě a v Libětinách, páchali sabotáže z nepřátelství k lid. dem. zřízení.


V srpnu 1950 vnikli do skladů hospodářských družstev s obilím z předešlého roku, které bylo napadeno pilousem. V téže době vozili zemědělci do skladů obilí ze sklizně r. 1950. Takovým způsobem dosáhli, že nové obilí bylo smícháno se starým, napadeným a že obilí z nové sklizně bylo rovněž napadeno pilousem.


Toto obilí bylo potom převáženo z místa na místo a pilousová nákaza se velmi rozšířila. ZEDNÍČEK po upozornění jen formálně nechal obilí na sýpkách desinfikovat, takže pilous se množil dále a BÖHM byl odsouzen na 15 roků, ZEDNÍČEK na 13 roků, RUML na 11 roků.skup. NIKLES Jaroslav a spol.

NIKLES Jaroslav (nar.15.5.1931), student, člen ČSM a dva další členové ČSM, od května 1950 do března 1951 z nepřátelství k lid.dem. zřízení zapálili 24 různých hospodářských objektů, včetně stohů slámy, čímž způsobili škodu přes 1 a půl miliónu.


Tuto činnost prováděli v okrese Čes. Budějovice. Jejich cílem bylo zastrašit zemědělce od zakládání JZD a vykonávání stranických a veřejných funkcí. NIKLES a jeden ze spolupachatelů byli odsouzeni na 24 roků a třetí ze skupiny byl odsouzen na 3 a půl roku.

skup. Ing. KADELA Vladimír a spol.

KADELA Vladimír (nar.18.3.1912), inženýr, vedoucí stavebního oddělení severočeských uhelných dolů a další 4 vedoucí funkcionáři stavebních závodů v Teplicích, z nepřátelství k lid.dem. zřízení způsobili sabotážní činností ve výstavbě sídlišť škodu přes 150 miliónů Kčs.


V roce 1949 až 1950 záměrně vybírali a schvalovali pro nová sídliště horníků a hornických učňů na Mostecku a Teplicku místa podmáčená, na kterých výstavbu prováděli. I přes upozorňování na sídlišti Pozorka, neodvodňovali staveniště, takže sklepy domků byly zatopeny a domky se staly neobyvatelnými.


Svědomité a uvědomělé lidi odstraňovali z vedoucích míst a místo nich dosazovali lidi, kteří neměli vztah k výstavbě lid. dem. republiky, čímž umožňovali zašantročování materiálu. Stavby sídlišť v Šembachu a Střelné neustále oddalovali a bránili v používání pokrokových stavebních metod. KADELA a jeden spolupachatel byli odsouzeni na 10 let, ostatní na 9 a půl roku, na 9 let a na 7 let.skup. HULENA Vladimír a spol.

HULENA Vladimír (nar.23.5.1921), elektromontér Energetických rozvodových závodů v Ústí nad Labem a další 4 osoby, zaměstnané v různých oborech, z nepřátelství k lid. dem. zřízení páchali sabotážní činnost.


V letech 1950-1951 vypínali v Ústí nad Labem a okolí transformační stanici, čímž přerušovali dodávku elektrického proudu závodům, úřadům i občanům. Cílem jejich počínání, kromě přerušení výroby, bylo vyvolat nespokojenost občanů. HULENA byl odsouzen na 15 roků, ostatní 4 spolupachatelé od 3 až do 5 let.skup. KOLDRT Ladislav a spol.

Ladislav KOLDRT, (nar.10.8.1918), býv. nár. soc., ředitel státního statku ve Smiřicích a dva veterináři na tomtéž statku, byli v říjnu 1953 zatčeni pro sabotážní činnost. Z nenávisti k lid. dem. zřízení od r. 1950 do svého zatčení napáchali milionové škody. Prasata, která uhynula na infekční nemoce dodávali veřejnému zásobování pod záminkou nutných porážek.


Falešnými výkazy zkreslovali snížení produkce masa a skutečné stavy prasat. Nechali zkazit několik vagonů krmiva a zničit množství léků proti nemocem prasat. KOLDRT byl odsouzen na 7 roků, veterináři na 5 a 2 a půl roku.související texty:

příklady odb. skupin očima KSČ (1)

příklady odb. skupin očima KSČ (2)

příklady odb. skupin očima KSČ (3)

příklady odb. skupin očima KSČ (4)

příklady odb. skupin očima KSČ (5)


KSČ

StB

seznam popravených


třetí odboj - domácí

třetí odboj - zahraniční

třetí odboj - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.