www.TOTALITA.cz

třetí odboj v Československu
příklady domácích odbojových skupin očima KSČ   (2)

(Z přísně tajné informace StB ze dne 8. 9. 1967, určené pro potřeby Komunistické strany Československa)

skup. VETEJŠKA a spol.

V srpnu 1949 uprchl VETEJŠKA společně se 14-ti osobami do Rakouska, kde byl vyslýchán americkou zpravodajskou službou a dále byl ve spojení s francouzskou zpravodajskou službou.


Po vyškolení byl vyslán na naše území, kde obnovoval činnost ilegální organizace. VETEJŠKA, KLOUPAROVÁ a BEČKA dohodli zavraždění por. SNB Aloise DYČKY a dr. KOLÁŘE z Hodonína. Vražda por. DYČKY byla provedena 4.1.1950, čemuž předcházelo vyloupení skladiště zbraní závodní milice cihelny v Hodoníně.


Mimoto ilegální organizace vyvíjela akce jako dávání rozbušek funkcionářům do dříví, soustřeďovala zbraně a rozšiřovala letáky.
skup. VOKROJ Milan a spol.

V roce 1950 podáno tr. oznámení na 7 osob pro trestné činy teror a veřejné násilí. Jednalo se o pokus zastřelení tajemníka KSČ Gbelnice, kterého vylákal VOKROJ a vypálil na něho dvě rány z pistole, avšak nezasáhl ho.


V roce 1950 připravovali členové skupiny zavraždění okresního tajemníka sekretariátu KSČ ve Strakonicích, do jehož bytu, kde spal s rodinou, bylo vystřeleno 10 ran. 6 ran z pistole byli též vystřeleno na hajného ŠARŠEKA, ke zranění nedošlo.


Vyjma toho skupina se dohodla na vydávání protistátních letáků. Dále dva členové skupiny se dohodli na zavraždění předsedkyně MNV a dalších činitelů lidosprávy v Sedlci, k čemuž však v důsledku zatčení nedošlo.
skup. NĚMEČEK Jaroslav a spol. (akce LICHNICE)

Člen nár. soc. strany Jaroslav NĚMEČEK, organizoval od roku 1949 v Čáslavi ilegální organizaci, která shromažďovala zbraně, výbušniny, ukrývala skupiny teroristů a připravovala se na kontrarevoluční povstání.


Vyjma toho rozšiřovala letáky a plánovala vyhození sekretariátu KSČ v Čáslavi. Ilegální organizace měla 15 členů a měla napojení na dalších 9 ilegálních skupin v přilehlých okresech. Vedoucí skupiny NĚMEČEK byl ve styku s příslušníkem velvysl. USA v Praze, LICHTENSTEINEM, od něhož obdržel příslib finanční a hmotné pomoci, jakmile přejde skupina k otevřeným akcím.
skup. KUBÍČEK Jaroslav a spol.

V dubnu 1951 byla vytvořena ilegální skupina 5-ti osob, která počala svoji činnost psaním protistátních hesel, dále přešla ne shromažďování zbraní a trhavin, vlastnila vysílací stanici.


7.3.1953 provedli 3 členové skupiny teroristický útok na MV-KSČ v Hostinném a to pomocí trhavin. Dále měla skupina v plánu přepad stanice SNB v Roudníku, provést diversi v n.p. Umělé vlákno. Protistátní činnost prováděla z popudu vysílače SE.
skup. ŘEZÁČ Jiří a spol. (akce ČERVENÝ LEV)

V roce 1949 byla založena ilegální organizace o počtu 23 osob. Činnost skupiny započala zmařením schůze, kde se mělo projednat založení JZD, dále bylo přikročeno k zastrašování funkcionářů lidosprávy tím, že na několik z nich bylo vystřeleno, byla provedena destrukční akce v místnostech OV KSČ Sedlčany vhozením plechovky s ekrazitem, další destrukční akce v budově OV KSČ Milevsko, při níž byl výbuchem usmrcen příslušník SNB, který konal v budově službu. Později v roce 1954 navázal člen skupiny ŘEZÁČ s residentem americké rozvědky HENRYM styk.

skup. PAVELKA a spol.

agent americké zpravodajské služby, uprchlík KOMÁREK, který byl na naše území vysílán, vytvořil od roku 1948 společně s Josefem PAVELKOU rozsáhlou ilegální skupinu o počtu 42 osob.


Z počátku se skupina zabývala špionážními úkoly (předávání zpráv, tajnopisy, dopisy a vysílací stanicí, která byla dovezena z Německa). Skupina se dále zabývala ileg. převody určitých osob přes hranice.


Dále členové skupiny Karel HÁJEK a PAVELKA zorganizovali a vypracovali plán zavraždění důstojníka StB Josefa RYTÍŘE což se jim 11.2.1952 za pomoci 4 dalších členů skupiny, podařilo.skup. KOŘÍNEK Tomáš a spol. (akce TERORISTÉ)

V letech 1948-1950 provedla 7-mi členná teroristická skupina bratrů KOŘÍNKOVÝCH v prostoru Želby-Vepříkov-Čáslav, tyto trestné činy: rozmnožovala a rozšiřovala různé protistátní letáky, vyhlášky, hanlivé básně a výhružné anonymní dopisy různým funkcionářům.


Dále provedla několik sabotážních a záškodnických akcí, např. přerušení vodovodního potrubí a elektrického vedení v několika obcích, zapálení stohu slámy a stodol (majetek JZD), vykrádání chat, odcizení družstevního majetku, shromažďování zbraní a organizování několika ilegálních přechodů různým osobám do zahraničí.


V březnu 1950 postřelili členové skupiny funkcionáře KSČ s. Blažka a v červenci 1950, po jeho návratu z nemocnice jej zastřelili. V květnu 1950 zavraždili újezdního tajemníka s. Piskače. Plánovanou vraždu funkcionáře Horáka a dalších, již provést nestačili protože byli realizováni příslušníky KS-StB Pardubice.skup. SOKOL Rostislav a spol. (akce PRO VLAST)

V roce 1949-1950 působila v prostoru Kelčice na Prostějovsku ilegální organizace o počtu 20 osob, kterou založil Rostislav SOKOL a Vítězslav KLEMEŠ. Cílem ilegální skupiny bylo zastrašovat obyvatelstvo, provádět různé teroristické přepady, útoky na funkcionáře KSČ a veřejné činitele apod.


Do svého programu si naplánovala vhození granátu do bytu předsedy KSČ v Kelčicích, přepadení bytu krejčí, kteří šili pro exportní zakázky, vykrádání obchodů, zničení úrody předsedovi AVNF v Kelčicích, vyhození vysílací stanice v Dobrochovicích, přepadení stanice SNB v Bodihošti, přepadení věznice v Horní Bříze a osvobození vězně Knola, atd.


Dne 4.7.1949 zapálili obytné stavení aktivnímu členu KSČ KOVÁŘOVI v Prostějovičkách, kterému zamezili útěk z hořícího domu pod pohrůžkou zastřelení. Tímto činem vznikla KOVÁŘOVI škoda 150 000 Kčs a popáleniny třetího stupně. V trestné činnosti pokračovali až do roku 1950, kdy byli zatčeni.skup. ČUBA Josef a spol. (akce HORY HOSTÝNSKÉ)

V letech 1948-1951 působila na Gottwaldovsku, Brněnsku a Ostravsku 20-ti členná ilegální skupina pod vedením ČUBY a SACHRA. Mimo těchto 23 aktivních členů jim pomáhalo v protistátní činnosti (ukrývalo je atd.) dalších 114 osob.


Jejich trestná činnost spočívala v terorisování pokrokových osob, kdy přímo napadli, týrali, nebo jinak ohrožovali funkcionáře FOJTÍČKA, GRYGARA, BAKALU, ČECHA, KROUTILA, VACULÍKA, ŠIPKU, KULICHOVOU a další. V mnohých případech proti nim použili střelné zbraně. Aktivního člena KSČ VALÍČKA zavraždili.


Uvedeným funkcionářům zakazovali jejich aktivitu pod hrozbou zavraždění. Dále přepadávali a vykrádali kanceláře JZD, MNV a obchody, odcizovali peníze, potravinové lístky, zboží atd. Při přestřelce s příslušníky MV zavraždili stržm. StB ŠIMČÁKA a dalšího příslušníka SNB postřelili na ruce. Mimo těchto tr. činů rozmnožovali a rozšiřovali protistátní letáky a pokoušeli se o útěk do zahraničí.související texty:

příklady odb. skupin očima KSČ (1)

příklady odb. skupin očima KSČ (2)

příklady odb. skupin očima KSČ (3)

příklady odb. skupin očima KSČ (4)

příklady odb. skupin očima KSČ (5)


KSČ

StB

seznam popravených


třetí odboj - domácí

třetí odboj - zahraniční

třetí odboj - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.