www.TOTALITA.cz

Československý svaz mládeže (ČSM)
Socialistický svaz mládeže        (SSM)

Jednotná masová politická organizace české a slovenské mládeže, řízena Komunistickou stranou.


Vznikla roku 1949 sloučením národních organizací československé mládeže (Svazy české, slovenské, polské mládeže a mládeže Karpat, vznikly roku 1945 rovněž jako záloha KSČ).


Vznik jednotné ČSM znamenal násilnou likvidaci všech ostatních (nekomunistických) mládežnických organizací a persekuci jejich vedoucích představitelů.


Roku 1968 se ČSM rozpadla a činnost nakrátko obnovily komunisty zakázané organizace (Junák - Skaut). Po upevnění moci KSČ, v roce 1970, byla ČSM obnovena jako Socialistický svaz mládeže (SSM).

Cílem SSM byla jednotná výchova mládeže v duchu marxismu-leninismu.


Tiskovým orgánem SSM byl deník "Mladá fronta". SSM byla zrušena v roce 1989 v důsledku pádu komunistického režimu.


Její někdejší součást, pionýrská organizace (PO), však ve své činnosti pokračuje pod novým názvem "Pionýr" (www.pionyr.cz). V současné době je druhou největší organizací, zabývajicí se v České republice prací s dětmi.


související texty:

text stanov Socialistického svazu mládeže (1987)

 

autor textu: Bedřich Marjánko

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.