www.TOTALITA.cz

50. léta
druhá společenská krize  - vliv závěrů XX. sjezdu KSSS

V únoru 1956 se uskutečnil v Moskvě XX. sjezd Komunistické strany Sovětského Svazu. Kromě vcelku tradičního a nevzrušivého programu byl jeho součástí i projev generálního tajemníka KSSS Nikity S. Chruščova, pronesený na uzavřeném jednání sjezdu. Byl věnován tzv. kultu osobnosti Josifa Vissarionoviče Stalina. Chruščov odhalil základní rysy Stalinových zločinů.


Českoslovenští komunisté měli obavy z následků otevřené diskuse na toto téma. Báli se, aby to nebylo počátkem zpochybňování i dalších ikon komunistického systému. Ostatně i na XX. sjezdu bylo rozhodnuto, že Chruščovova zpráva bude podkladem pouze pro vnitrostranické diskuse.


Vedení KSČ v první fázi po návratu z moskevského sjezdu se snažilo zamlčet obsah Chruščovova projevu i před vlastní stranou.


Až koncem března 1956 došlo k částečnému seznámení členů s projevem a otevřenějším diskusím v rámci celé KSČ. Vynutila si je část členů komunistické strany. Ve své době znamenalo přiznání zločinů stalinismu šok pro členy KSČ. Důvěra části členské základny byla otřesena.


Ke kádrovým změnám nakonec došlo jen ve velmi omezené míře, byl obětován Gottwaldův zeť, náměstek předsedy vlády a ministr národní obrany Alexej Čepička, který byl 25. dubna 1956 odvolán ze všech funkcí. Vlna kritiky jinak vyzněla v podstatě naprázdno, rozplynula se v nepodstatných organizačních změnách ve státní správě.


Oživení nastalo v nekomunistických politických stranách, v církvích, odborech, Československém svazu mládeže. Na jaře 1956 vyvolaly pozornost dvě události. II. sjezd československých spisovatelů 22.-29. dubna 1956 a studentský majáles 20. května v Praze. Spisovatelé požadovali tvůrčí svobodu a hovořilo se i o perzekuovaných nekomunistických intelektuálech.


Komunistickému vedení se ale podařilo získat situaci pod kontrolu a pacifikovat tyto dílčí a nekoordinované snahy o změny ve společnosti. Všechny naděje na liberalizaci režimu pak pohřbila tzv. kampaň proti revizionismu v roce 1957.


Největší změnou tak byl kritičtější postoj veřejnosti ke komunistické moci. I druhou krizi komunistický režim úspěšně překonal.související texty:

první společenská krize (měnová reforma 1953)

Mauzoeum Klementa Gottwalda v datech

pisovatelé proti moci

Stalinismus

procesy

seznam popravených


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.