www.TOTALITA.cz

50. léta
Mauzoleum Klementa Gottwalda v datech

14.3.1953

Zemřel Klement Gottwald.31.3.1953

Politický sekretariát ÚV KSČ rozhodl o zřízení Mauzolea Klementa Gottwalda. Národní památník byl zvolen proto, že o dva roky dříve v něm bylo v souvislosti s bojem proti "buržoazní legionářské osvobozenecké legendě" rozhodnuto zřídit "Proletářský pantheon". Za přípravné práce na mauzoleu odpovídal ministr národní obrany a Gottwaldův zeť Alexej Čepička.


V památníku bylo vybudováno technické zázemí, teleskopický systém k vyzvedávání sarkofágu z podzemí a nové osvětlení tak, aby Gottwaldovo tělo působilo co nejpřirozeněji.


Dohledem nad mumifikací byli pověřeni sovětští odborníci.30.9.1953

Při ministerstvu vnitra byl zřízen Útvar pro zabezpečení Gottwaldova těla se 124 pracovníky.17.11.1953

Dokončena přestavba.


V den výročí Gottwaldova narození 23. listopadu 1953 mělo být Mauzoleum slavnostně otevřeno. Protože se v té době v Sovětském Svazu objevily první náznaky kritiky "kultu osobnosti", připomínka Gottwaldova narození se odehrála bez větší publicity.5.12.1953

Mauzoleum bylo v tichosti otevřeno. Nabalzamované Gottwaldovo tělo, oblečené v modré generálské uniformě vrchního velitele československé branné moci, leželo ve skleněné rakvi uprostřed sálu.1955

Péči o mumifikované tělo převzali čeští odborníci. Postupem doby se s Gottwaldovou mumií staly různé změny. Především díky nedokonalému balzamování musela být část jeho těla nahrazena umělými částmi.23.5.1958

Nastala další výrazná proměna. Z generálské uniformy byl Gottwald převlečen do civilního obleku. Stalo se tak v souvislosti s pádem Gottwaldova zetě Čepičky a s kritikou přílišné okázalosti československé armády.1962

Gottwaldovo tělo bylo v tichosti zpopelněno a popel uložen v Ústřední síni do jednoho z devíti červených sarkofágů.související texty:

Národní památník na Vítkově

pomník Stalina


50. léta - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: Památník na Vítkově

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.