www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
pondělí   20. listopadu 1989

hlavní události dne

 • první jednání OF s premiérem
 • stávka studentů na většině pražských VŠ

 

studentská stávka

V 6.30 hod. se na DAMU sešli nejaktivnější studenti z předešlých dnů. Sdělili zaměstnancům, že se neučí, zabrali xerox a ostatní techniku pro potřeby stávky. Na 10.00 hod. svolali schůzi studentů a pedagogů, na níž pak byla oficiálně zahájena okupační stávka DAMU a ustaven stávkový výbor DAMU.


Na fakultě žurnalistiky žádala v 9.00 hodin hlídka VB studenty, aby odstranili ze dveří fakulty svá prohlášení a výzvy. Studenti odmítli a hlídka VB bez zásahu odjela.


Lidé začínají nosit studentům peníze a jídlo. Na všech fakultách v Praze se ráno schází vedení fakult se studenty k dialogu, studenti se rozhodují pro týdenní stávku a formulují své požadavky.


V divadle Disk se dopoledne sešel koordinační výbor. Odmítnul noční Programové prohlášení, které bylo, vzhledem k postupujícímu vývoji, již příliš umírněné. Přijal text, který vytvořili studenti DAMU na svém shromáždění. Byl sedmibodový a obsahoval již požadavky na generální stávku a odstranění článku o vedoucí úloze KSČ z ústavy. Výbor se také přihlásil k Občanskému fóru.


Studenti pražských VŠ vydávají Provolání k dělníkům a rolníkům Československa. Vyjadřují v něm protest proti brutálnímu rozehnání pokojné demonstrace 17.11. a požadavek vytvoření parlamentní vyšetřovací komise s účastí studentů. Žádají potrestání viníků. Vysvětlují důvody studentské stávky a vyzývají dělníky a rolníky k zamyšlení nad současnou situací v zemi a jejími možnými důsledky. Studenti konstatují, že myslí i na požadavky dělníků a rolníků, zároveň je žádají o podpoření stávky a studentských požadavků.


Také na Filosofické fakultě byla vyhlášena okupační stávka. Připojili se studenti z ostatních fakult i středoškoláci a mimopražští studenti.zasedání vlády ČSSR

V Praze se sešla mimořádná plenární schůze vlády ČSSR, ČSR a SSR k událostem 17. listopadu.


Vlády vyjádřily znepokojení nad pokusy narušovat pořádek, vyvolávat nedůvěru k činnosti vlády a k socialistickému zřízení. Vyjádřily též souhlas s opatřeními, která měla obnovit pořádek. V závěrečném prohlášení se obracely zejména k umělecké obci a ke studentům.


Zasedání Federální vlády trvalo cca 6 hodin. Na počátku předložil premiér Ladislav Adamec návrh prohlášení k událostem 17.11., v němž byl zásah na Národní třídě hodnocen jako neadekvátní, bylo vysloveno politování a bylo požadováno vyšetření celé záležitosti.


Ve federální vládě byl tento text okamžitě zamítnut. Ladislav Adamec poté ze zasedání odešel a FV jednala dále bez přítomnosti premiéra.zasedání ÚV KSČ

V Praze se uskutečnilo zasedání předsednictva ÚV KSČ o politické situaci v zemi. Účastníci vyjádřili znepokojení nad vypjatou situací v Praze, odmítli výzvy k protestním stávkám, ke stávkám studentů a divadel.delegace OF jednala s premiérem

Dopoledne se uskutečnilo první setkání delegace Občanského fóra s předsedou Federální vlády ČSSR Ladislavem Adamcem. Setkání bylo zprostředkováno M. Kocábem a M. Horáčkem, delegaci OF uvedl O. Krejčí. Premiér Ladislav Adamec nepřijal ještě Václava Havla, který spolu s R. Battěkem čekal ve vestibulu budovy předsednictva vlády. Místo V. Havla byl premiérem přijat herec Bartoška.

Most jednal s Mohoritou

Mezi 15-16 hodinou jednali představitelé iniciativy Most, M. Kocáb a M. Horáček na ÚV SSM s V. Mohoritou. Ten souhlasil, že dokumenty Mostu budou uveřejněny v tisku SSM s výjimkou dokumentu č. 5., který obsahuje distancování se od invaze vojsk Varšavské smlouvy v r. 1968 do Československa. Publikování tohoto dokumentu V. Mohorita odmítal.
demonstranti se scházejí na Václavském náměstí

demonstranti se scházejí na Václavském náměstí
18 - 20 hod. jednání OF

Aktivisté Občanského fóra, S. Vondra, J. Křižan, J. Petrová, V. Šilhán, R. Palouš, Jan Ruml, L. Lis, V. Hanzel a V. Havel se sešli ve večerních hodinách v Realistickém divadle.


Přítomni byli i představitelé iniciativy Most, M. Horáček a M. Kocáb, kteří informovali o jednání Mostu s L. Adamcem (19.11. v bytě L. Adamce).


Byl připravován program příští demonstrace na Václavském náměstí, zajišťovalo se ozvučení prostoru náměstí. J. Škoda přislíbil zajistit balkon Melantrichu. Svaz českých výtvarných umělců dal výtvarníkům, spojeným s OF, k dispozici galerii Mánes. V. Havel upozorňoval, že mimo Prahu nikdo není přesně informován, co se odehrává. Proto na schůzi začala vznikat Akční skupina OF a Krizový štáb OF.


Na schůzi Občanského fóra v Realistickém divadle bylo rozhodnuto založit Nezávislé tiskové středisko. NTS vydávalo Stávkový bulletin a Informační servis. Nejprve pracovalo v bytě S. Vondry, později se přestěhovalo do galerie U Řečických.příprava jednání s premiérem

M. Kocáb a M. Horáček, představitelé iniciativy Most se sešli po 21. hodině v kavárně na Kulatém náměstí v Praze 6 s poradcem předsedy vlády Oskarem Krejčím. Ten zdůrazňoval Adamcovu osamocenost mezi stranickými činiteli a ověřoval si možnosti jednání s J. Křižanem. Poukázal na neochotu oficiálních míst jednat s V. Havlem. Navrhl oficiální schůzku s L. Adamcem na předsednictvu vlády na dopoledne 21.11.


některé další události tohoto dne

 • Představitelé Městského výboru KSČ a Národního výboru Hlavního města Prahy se setkali s řediteli, předsedy ZO KSČ a ZV ROH a dalšími členy souborů pražských divadel, řízených NVP.


 • Rudé právo uveřejnilo úvodník "Rozhodně proti provokacím", v němž reagovalo na události 17.11.


 • Po Praze začaly být rozšiřovány (rozhazovány z osobních automobilů) provokační letáky, např. leták s mottem "Lidé, měl jsem vás rád, bděte!", podepsané organizací Mladá levice.


 • Ředitel Národního divadla J. Pauer rozhodl, že budova divadla bude i nadále uzavřena.


 • V některých prodejnách státního podniku Ovoce-Zelenina se objevily banány. Jedná se o starý trik komunistů. Na různá výročí se v obchodech objevuje nedostatkové zboží.

 • Česká filharmonie vydala své prohlášení, v němž zaujala stanovisko k aktuálním událostem v Praze a vyjádřila, že se připojuje ke generální stávce, připravované na 27. 11.


 • V Praze ve výstavní síni Mánes se konalo veřejné shromáždění asi 1 500 výtvarných umělců a architektů. Bylo odhlasováno a podpisy potvrzeno Provolání výtvarných umělců k vládě ČSSR, ÚV KSČ, sdělovacím prostředkům a spoluobčanům.


 • Na všech středních školách v centru probíhá stávka. Má mnoho podob.


 • Ředitelé pražských divadel se dohodli na společné stávce.


související texty:

události 17. listopadu

události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

situace v ulicích


události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


Youtube: Zprávy TN

Youtube: Televizní noviny

Youtube: zpravodajský pořad Aktuality


historie demonstrací 17. listopadu

příprava vzpomínkové akce k 17. listopadu


listopad 1989 - některé události

prosinec 1989 - některé události

Kalendárium listopad 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46, připomínky Martin Mejstřík

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.