www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
pátek   17. listopadu 1989   trasa demonstrace - důležitá místa obrazem

01.
Albertov


čas: 16.00.h - 16.40.h

V areálu Univerzity Karlovy proběhlo povolené studentské shromáždění k uctění památky studenta Jana Opletala.

02.
Křižovatka ulic Albertov a Na Slupi


čas: 17.00.h

Studentský průvod tudy odchází na Vyšehrad.

03.
Ulice Na Slupi


čas: 17.00.h - 18.00.h

Studentský průvod pokračoval směrem na Vyšehrad. Příslušníci SNB pouze odklánějí dopravu.

04.
Neklanova ulice


čas: 17.00.h - 18.00.h

Studentský průvod pokračoval směrem na Vyšehrad. Jeho účastníci mají v rukou svíčky, transparenty a skandují protirežimní hesla.

05.
Lumírova ulice


čas: 17.00.h - 18.00.h

Studenti po schválené trase pokračují na Vyšehrad.

06.
Vyšehrad


čas: 17.30.h - 18.00.h

Studenti míří k historickému Slavínu, kde je uložen Karel Hynek Mácha. Příslušníci SNB shromáždění monitorují.

07.
Vyšehrad - hrob K. H. Máchy


čas: 18.00.h - 18.15.h

Zde proběhne krátký pietní akt, účastníci pokládají květiny a zapalují svíčky. Shromáždění zakončují zpěvem státní hymny.

08.
Vyšehrad


čas: 18.00.h - 18.15.h

Rozjitřená, ale i bojovná atmosféra mezi shromážděnými vede k rozhodnutí části studentů vydat se do centra Prahy na Václavské náměstí.

09.
Ulice V pevnosti


čas: 18.15.h

Nově zformovaný průvod se vydává na již nepovolený pochod Prahou.

10.
Vratislavova ulice


čas: 18.15.h

Demonstranti opustili Vyšehrad a vydali se Vratislavovou ulicí do centra Prahy. Kromě studentů jsou v průvodu i pamětníci událostí roku 1939 a pedagogové a další.

11.
Křižovatka ulic Vratislavova a Vyšehradská


čas: 18.15.h

Studentský průvod jde tak rychle, že velitelé SNB nestihnou na tuto situaci reagovat.

12.
Křižovatka ulic Vyšehradská, Trojická,
Benátská a Na Slupi


čas: 18.25.h

Na rohu před křižovatkou je pochod poprvé zastaven kordonem příslušníků SNB. Účastníci v předních řadách jsou mláceni, John Bok je odveden na (tehdejší) služebnu VB (dveře na rohu budovy naproti).

13.
Křižovatka ulic Vyšehradská a Plavecká


čas: 18.50.h

Poté, co byl průvod zastaven, nachází se jeho konec na tomto místě. Jeho účastníci se otáčí a pokračují dále ulicí Plaveckou (z konce průvodu se stalo čelo).

14.
Plavecká ulice


čas: 18.50.h

Plaveckou ulicí se studentský průvod přelil na vltavské nábřeží poté, co byl zastaven kordonem pořádkových jednotek před křižovatkou ulic Vyšehradská, Trojická, Benátská a Na Slupi.

15.
Rašínovo nábřeží


čas: 18.50.h - 19.20.h

Po nábřeží už mohutný průvod míří do centra. Přidávají se k nim Pražané, kteří se zde nacházejí.

16.
Křižovatka u Národního divadla


čas: 19.21.h

Průvod zatočil u Národního divadla na Národní třídu. Z oken na účastníky průvodu mávali herci.

17.
Národní třída


čas: 19.21.h - 19.30.h

Studenti postupují Národní třídou. U budovy Albatrosu je zastavuje narychlo nastoupený kordon pohotovostního pluku SNB.

18.
Národní třída - místo zásahu


čas: 19.30.h - 21.16.h

V tomto čase jsou účastníci nepovoleného pochodu uzavřeni ze všech stran příslušníky SNB. Studenti dávají najevo, že nechtějí násilí, zpívají státní hymnu a zapalují svíčky. Po více jak hodině proti nim příslušníci pohotovostního pluku SNB zaútočí. Policejní brutalita vrcholí v průchodu Kaňkova domu.související texty:

události 17. listopadu

text letáku s výzvou k účasti na vzpomínkové akci

trasa demonstrace - mapka

trasa demonstrace - důležitá místa obrazem

průběh demonstrace

průběh zákroku na Národní třídě - mapka

situace na Václavském náměstí

svědectví z tohoto dne

činnost bezpečnostních složek

oficiální zprávy ČTK o průběhu demonstrace a zásahu


události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 44

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.