www.TOTALITA.cz

autoři obsahu


redakční rada:

Mgr.

 Tomáš Vlček
  Tomáš Vlček

předseda Rady,
stavba a provoz www prezentace,
část události 1968, část odbojová skupina bratři Mašínové,
a další texty v rámci celého serveru


MgA.

 Daniel Růžička
  Daniel Růžička

člen Rady,
texty zaměřené na problematiku médií,
části věnované vysílání Čs. televize v srpnových dnech 1968,1969,
normalizaci v Čs. televizi
a další texty v rámci celého serveru.


PhDr.

 Petr Blažek, Ph.D.
  Petr Blažek

člen Rady,
část pomníky obětem komunismu

autoři:

Mgr.

 Tomáš Bursík
  Tomáš Bursík

texty v části Metro,
texty v části VězeňstvíPhDr.

 Jarmila Cysařová
 (osobní stránka)

texty v části Metro,
texty některých vysvětlivek,
část Kalendárium 1968


Mgr.

 Pavlína Formánková
  Pavlína Formánková

texty v části Metro
 

 Tomáš Jilík
  Tomáš Jilík

část věznice v Uherském Hradišti
 

 Peter Juščák
  Peter Juščák

část odvlékání slovenských občanů do sovětských táborů Gulag
během osvobozování Slovenska Rudou armádou.Ing.

 Milan Krejčiřík
  Milan Krejčiřík

některé vzpomínky pamětníků
 

 Filip Křížek
  Filip Křížek

texty některých vysvětlivek
Mgr.

 Vladimír Mach
  Vladimír Mach

texty některých vysvětlivek
PhDr.

 Bedřich Marjánko
  Bedřich Marjánko

texty v rámci celého serveru
Mgr.

 Xenie Penížková

texty v části Metro
 

 Radek Rybář
  Radek Rybář

texty některých vysvětlivek
Mgr.

 Miroslav Sígl
 (osobní stránka)

části Kalendárium 1970, Kalendárium 1968
texty některých vysvětlivek 

 Jiří Slouka

část technika a značení okupačních vojsk v ČSSR po roce 1968
PhDr.

 Prokop Tomek

části 50. léta a třetí odboj
Ing.

 Jonko Totev
  Jonko Totev

část Únor 1948
 

 Pavel Zvěřina
  Pavel Zvěřina

část věnovaná lednu 1969 (se zaměřením na osudy Palacha, Zajíce a Plocka),
část věnovaná Pavlu Wonkovi, převážně zahraniční témata,
příprava podkladů a kontrola obsahu celého serveru.

děkujeme za spolupráci

panu Jiřímu Gruntorádovi, řediteli knihovny Libri Prohibiti,
panu Karlu Strachotovi, řediteli projektu Příběhy bezprávípoužívání (kopírování) obsahu serveru

Autoři souhlasí s nekomerčním užíváním svých textů, publikovaných v rámci tohoto serveru.
Text však nesmí být měněn bez jejich souhlasu a vždy u něho musí být uveden zdroj.související texty:

provozovatel serveru

financování serveru

autoři obsahu serveru

cíle serveru

pravidla pro autory obsahuautor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.