www.TOTALITA.cz

akční výbory Národní fronty

Začaly vznikat bezprostředně po výzvě k jejich založení, která byla součástí projevu Klementa Gottwalda na tzv. táboru lidu, který se konal 21.2.1948 na Staroměstském náměstí.


Jednalo se o mocenskopolitické orgány zcela podřízené komunistům. Tyto orgány, které byly zakládány v obcích, závodech a dalších institucích. Měly za úkol provést očistu veřejného života od odpůrců komunistické strany. Dochází k odstraňování vedoucích orgánů nekomunistických stran coby politické reprezentace.


Vrcholným orgánem byl ústřední akční výbor Národní fronty, jehož členy byli i příslušníci ostatních stran - přívrženci komunistů (Neuman, Šlechta za ČSNS, Plojhar a Petr za ČSL nebo Polák za Demokratickou stranu).

Komunisté dbali na to, aby měli ve všech akčních výborech většinu a po ustanovení nové vlády 25.2.1948 prostřednictvím těchto výborů prováděli důsledné čistky ve všech sférách veřejného života.


Několik týdnů tak akční výbory působily jako rozhodující mocenskopolitická síla v zemi. Hromadná očista měla za následek, že ve všech orgánech moci, hospodářského řízení a společenských organizací získali většinu komunisté anebo jejich příznivci..


Dalším důsledkem těchto čistek byla perzekuce desetitisíců funkcionářů a příslušníků nekomunistických stran, kteří byli svévolně zařazeni mezi "reakci".

Očistnou akci právně i politicky uzavíral zákon č. 213 z 21.7.1948, jenž všechna opatření akčních výborů směřující k očistě veřejného života legalizoval (následně) i po právní stránce.související texty:

místní akční výbory Národní fronty

dopis akčního výboru ze 3. 5. 1948 básníku Zdeňku Rotreklovi

 

autor textu: Bedřich Marjánko

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.