www.TOTALITA.cz

Fotogalerie
dopis akčního výboru ze 3. května 1948 básníku Zdeňku Rotreklovi

dopis akčního výboru ze 3. května 1948 básníku Zdeňku Rotreklovi


   Akční výbor
  XXXXXXXXX


3.května 1948.

 

Pan

Zdeněk  R o t r e k l ,
posl. fil. fakulty MU,

Brno,  Jana Uhra 18.
--------------------


        V poslední schůzi akčního výboru filosofické fakulty MU

vyslovila Vám studentská komise se zřením k Vaší dosavadní čin-

nosti politické nedůvěru.Vzhledem k tomu usneslo se plenum AV

jednomyslně vyzvati Vás, abyste  až do doby, kdy dostanete písemné

definitivní rozhodnutí,nenavštěvoval filosofickou fakulty, nestýkal

se se studenty a nekonal státní zkoušky.


       Václav Křístek
------------------------,
jednatel AV.

(zde razítko
AKČNÍ VÝBOR
filosofické
fakulty
Masarykovy
University
BRNO)

Dr. Frant. Kalousek v.r.
-------------------------
předseda AV.


související texty:

Akční výbory


Fotogalerie - úvodní strana


autor textu: Pavel Zvěřina

použitý zdroj: archiv Masarykovy univerzity v Brně

fotografie na stránce: Jiří Gruntorád, Libri Prohibiti


   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.