www.TOTALITA.cz

Měnová reforma 1953
Předehra

Pouhých pět let postačilo komunistům, aby přivedli vyspělou a válkou nepříliš poškozenou československou ekonomiku na pokraj hospodářského krachu. Neracionální hospodářský systém a nesmyslné ideologické zásahy do ekonomiky vytvořily obrovský státní dluh.

Sedm let po válce existoval ještě přídělový lístkový systém a vedle něho volný prodej, kde ale byly ceny několikrát vyšší. Zboží a služby, které stát nedokázal zajistit, doplňoval černý trh. Neúnosnost této situace si začali brzy uvědomovat i představitelé státu.


O zrušení přídělového systému a podobě peněžní reformy se rozhodlo v listopadu 1952. Projekt vypracovala skupina odborníků vedená Václavem Hůlou ve spolupráci se sovětskými poradci. Před veřejností byly přípravy přísně tajeny, peníze se tiskly v Sovětském svazu.


Základní politická rozhodnutí učinil prezident republiky Klement Gottwald, a v okruhu jeho nejbližších spolupracovníků se také všechny informace soustřeďovaly. Reforma neměla řešit jen ekonomické problémy státu, měla také citelně postihnout "zbytky kapitalistických živlů".


Plán se začal realizovat už v lednu 1953 vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu, která stanovila, kdo má nárok na odběrní poukázky a potravinové lístky a může nakupovat levně na vázaném trhu a komu to nebude z politických důvodů dovoleno. Až do vydání této antihumánní vyhlášky mohli na přídělovém vázaném trhu nakupovat všichni.

Ceny zboží

Druh zboží

Vázaný trh

Volný trh

Cukr 1 kg

15

140

Máslo 1 kg

80

450

Sádlo 1 kg

58

450

Vepřové maso 1 kg

46

260

Hovězí maso 1 kg

38

260

Salám 1 kg

70

500

Mouka 1 kg

18

38

Cléb 1 kg

8

16

Rýže 1 kg

70

300

Pánský oblek

1800

6000

Dámské šaty

1000

3000

Pánská košile

250

1000

Pánské polobotky

400

3000

Na vázaném trhu nesměli nakupovat:

  • Vesničtí boháči a příslušníci jejich domácností včetně dětí a mladistvých
    (i když pracovali ve státním sektoru, nebo byli v důchodu),
  • soukromí podnikatelé (řemeslníci, obchodníci, živnostníci) s námezdní pracovní silou i bez ní,
  • důchodci-vyšší státní úředníci z let před rokem 1945 (velitelé četnictva a policie),
  • prezidenti a víceprezidenti zemských úřadů,
  • vrchní státní zástupci, hejtmani) a vdovy po těchto osobách,
  • takzvané zbytky kapitalistických živlů (bývalí továrníci, bankéři, akcionáři, členové správních rad apod.)
  • soukromí zemědělci, kteří nesplnili povinné dodávky
  • úplní samozásobitelé potravinami (držitelé zemědělské půdy nad 0,5 ha)

Vážení čtenáři,
vzhledem k důležitosti tématu si Vás dovolujeme požádat,
abyste nám poskytli své vzpomínky na události,
související se touto měnovou reformou.              děkujeme

související texty:

Měnová reforma 1953 - předehra

Měnová reforma 1953 - akce "Kulomet"

Měnová reforma 1953 - bouře

Měnová reforma 1953 - demonstrace v Plzni


vkladní knížka před a po reformě

Bohumínská stávka a paměť národa

 

autor textu: Milan Krejčiřík

použitá literatura: 91

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.