www.TOTALITA.cz

Royal Air Force (RAF)

Britské královské letectvo, od 1. 4. 1918 součást britských vojenských sil. Za 2. světové války sehrálo rozhodující úlohu v bitvě o Anglii (srpen 1940 - květen 1941) a při destrukci německého zbrojního průmyslu a zázemí.


Na bojích se podle čs.- britské smlouvy z 25. 10. 1940 podílelo asi 2500 československých příslušníků letectva, z nichž 511 zahynulo a 51 bylo zajato. Reprezentační hřbitov čs. letců RAF je v Brookwoodu u Londýna.


Po únoru 1948 byli příslušníci RAF pronásledováni komunistickým režimem. Někteří byli uvězněni, často bez soudu. Jiní byli "pouze" pronásledováni StB, degradováni a zbaveni vyznamenání, vystěhováni z bytu, vyhozeni ze zaměstnání a pak zaměstnáni jen jako manuální pracovníci (a jejich manželky také!). Dokonce i jejich děti nesměly studovat ani na střední škole.

Přes 450 československých zahraničních letců (všech, nejenom členů RAF) opustilo vlast, aby si zachránili život a svobodu, někteří byli donuceni emigrovat.


Mnozí se vrátili zpět do RAF, kde se hned zapojili do boje v prvním otevřeném konfliktu bývalých spojenců. Snad všichni se podíleli i na zahraničním odboji.


Tito neohrožení bojovníci za svobodu našeho národa byli "obyčejní" lidé s láskou k vlasti a mistři ve svém oboru. Pro ilustraci rozličných osudů našich letců uvádíme také stručné životopisy Josefa Flekala, Emanuela Novotného, Josefa Stehlíka a Jana Kostohryze.


související texty:

českoslovenští letci jako tzv. bývalí lidé

seznam popravených

vojenský hřbitov v Brookwoodu

Air Aces

 

autor textu: Pavel Zvěřina

použitá literatura: 16

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.