www.TOTALITA.cz

Mostecká aféra

Významnou provokací ministerstva vnitra a obranného zpravodajství byla tzv. mostecká aféra, pracovníky Bezpečnosti nazývaná akce Sever.


Provokatéři z řad StB začali navazovat styky s vybranými lidmi, se kterými měli vytvořit ilegální skupinu Sever (pražskou a mosteckou), jejímž cílem mělo být zorganizování protikomunistického puče.


Mezi těmi, které provokatéři navštěvovali, bylo hodně účastníků druhého odboje, příslušníků čs. brigády v SSSR. Z nich postupně budovali protistátní skupinu v čele s bývalým důstojníkem čs. armády Pravomírem Reichlem.


Cílem celé akce bylo spojit mosteckou aféru s národně socialistickou stranou. Akce však byla odhalena ministerstvem spravedlnosti. Ministr Drtina navrhnul na schůzi vlády ustanovení komise ministrů, která by se zabývala činností ministerstva vnitra. Tento návrh však samozřejmě díky odporu komunistů neprošel.


Komunistům se z mostecké aféry velký politický proces vyrobit nepodařilo. Vše si nicméně vynahradili po únorovém převratu, kdy se tato aféra stala jedním z prvních politických procesů zinscenovaného komunisty.


V procesu Reichel a spol. v květnu 1948 bylo obžalováno 22 lidí. Soud odsoudil tři osoby k trestu smrti, dvěma pak změnil trest na patnáct let a doživotí (P. Reichlovi se podařilo v roce 1952 uprchnout do zahraničí). Ostatní byly buď zproštěni viny nebo dostali trest do tří let vězení.[JT]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.