www.TOTALITA.cz

Státní bezpečnost (StB)
Organizační struktura hlavní správy vojenské kontrarozvědky


působiště vojenské kontrarozvědky v Československé lidové armádě (ČSLA):

Hlavní správa VKR

Ministerstvo národní obrany

Správy VKR

Západní vojenský okruh
Východní vojenský okruh

Odbory VKR

Velitelství 1. armády protivzdušné obrany státu
Velitelství 4. armády protivzdušné obrany státu
Velitelství 7. armády protivzdušné obrany státu
Velitelství 10. letecké armády
Vojenská akademie K. Gottwalda
Vojenská akademie A. Zápotockého

Oddělení VKR

divize
brigády
krajské vojenské správy
vojenské školy

Referáty VKR

útvary
pluky
samostatné prapory
okresní vojenské správy


související texty:

Z historie vojenské kontrarozvědky

Vývoj vojenské kontrarozvědky

Organizační struktura HS VKR

Seznam objektových svazků Vojenské kontrarozvědky


StB - hlavní správa vojenské kontrarozvědky

StB - úvodní část


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: Úřad pro zpřístupňování dokumentů Ministerstva obrany ČRodkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.