www.TOTALITA.cz

perzekuce církví a náboženských organizací

V procesu ničení a kontroly občanské společnosti byly pro komunistickou moc církve významným objektem. Zvláště katolická církev byla trnem v oku režimu.


Proto ihned po uchopení moci se komunisté zaměřili na potlačení jejího vlivu s cílem úplné likvidace.


Církev a její představitelé byla pronásledována v celém tzv. socialistickém bloku.


V únoru 1948 byli v Albánii odsouzeni k smrti a popraveni dva katoličtí biskupové a arcibiskup Durazzi odsouzen k dvaceti letům.

Rok poté vynesl bulharský soud vysoké tresty nad představiteli evangelické církve.


V červnu 1948 byli zatčeni v Rumunsku dva katoličtí biskupové a 137 kněží bylo zbaveno svých míst.


Nejznámější však byl proces s maďarským primasem Jozsefem kardinálem Mindszentym, který byl zatčen 26. prosince 1948. Jeho proces v únoru 1949 a odsouzení na doživotí se setkalo s mezinárodním ohlasem. Zároveň se stal předmětem propagandistické kampaně v ostatních zemích sovětského bloku.[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.