www.TOTALITA.cz

50. léta
podpisové kampaně
narozeniny J. V. Stalina v zrcadle tisku

Děkovné telegramy generalissima Stalina za blahopřání k 70. narozeninám


PRAHA 4. ledna (ČTK)

Generalissismus J. V. Stalin zaslal presidentu republiky Klementu Gottwaldovi tuto odpověď:

Srdečně Vám děkuji za přátelské blahopřání a pozdravy k mým narozeninám.PRAHA 4. ledna (ČTK)

Předseda vlády Antonín Zápotocký dostal ve středu 4. ledna od generalissima Stalina telegram tohoto znění:

Prosím, aby vláda Československé republiky i Vy osobně, přijali jste mé upřímné díky za Vaše blahopřání k mým narozeninám. J. Stalin


(Rudé právo, 5. leden 1951)
Po návratu z Moskvy

Viliam Široký, náměstek předsedy vlády

Československá delegace dostala čestné poslání, tlumočit v Moskvě vřelé pozdravy a horoucí blahopřání československého lidu generalissimu Stalinovi k jeho 70. narozeninám. Nesli jsme do Moskvy zdravice našeho lidu a odevzdali jsme soudruhu Stalinovi dary. Přinesli jsme však do Moskvy ještě více. V zdravicích a darech byly ztělesněné city lásky s přátelství našich dělníků, rolníků, příslušníků inteligence, kněží a učitelů, všech vrstev pracujícího lidu. City, které se projevovaly v rozmachu socialistického soutěžení v uzavírání tisíců socialistických smluv, v údernických směnách, ve velkých manifestačních lidových shromážděních. Tyto city přátelství a lásky jsme přinesli do Moskvy a byli jsme šťastni, že jsme mohli takto čestně a úspěšně plnit své poslání. [...]


(Rudé právo, 8. leden 1951)Byli jsme v Moskvě

Ke dni 21.prosince minulého roku odjela z Československa do Sovětského svazu delegace československého lidu, aby odevzdala dary a dárky československého lidu soudruhu Stalinovi. [...]


Byli jsme také ve slavnostně vyzdobené síni moskevského Puškinova musea, kde byly vystaveny naše dary a dary z celého světa. Nejdřív jsme mysleli: neztratí se naše dary v té záplavě, v tom množství? Ale pocit tísně se brzy proměnil v pocit hrdosti. Z čelné stěny sálu, kde byly naše dary, splýval náš koberec s naším státním znakem. Pod ním byly knihy s 9 miliony našich podpisů. Stránka s podpisem presidenta Klementa Gottwalda byla otevřena. [...]


(Rudé právo, 8. leden 1951)


související texty:

Podpora rezoluce Světového kongresu obránců míru

Lidové hlasování o uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi

Zdravice J. V. Stalinovi k jeho 70. narozeninám

     Projevy Klementa Gottwalda u příležitosti 70. narozenin J. V. Stalina

     Narozeniny J. V. Stalina v zrcadle tisku

     Směrnice k provedení podpisů zdravice


podpisové kampaně - úvodní strana

50. léta - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.