www.TOTALITA.cz

50. léta
Ministerstvo národní bezpečnosti - ministerstvo strachu

Vládním nařízením číslo 48 z 23. května 1950 bylo zřízeno Ministerstvo národní bezpečnosti. Jeho úkolem bylo podle tohoto nařízení plnit "úkoly národní bezpečnosti, které dosud příslušely ministerstvu vnitra a které na Slovensku byly vykonávány prostřednictvím poveřenectva vnitra".důvody vzniku MNB

Důvodů vzniku MNB bylo patrně několik. Jedním z nich byla pravděpodobně snaha o odstavení ministra vnitra Václava Noska, jiným pak atmosféra zostřování třídního boje. Dalším důvodem bylo patrně přejímání sovětských zkušeností. V Sovětském svazu existovalo Ministerstvo státní bezpečnosti již od roku 1946. A asi ne náhodou vzniklo 8. února 1950 Ministerstvo státní bezpečnosti i v NDR.


postup reorganizace MNB

Prvním ministrem národní bezpečnosti byl jmenován Ladislav Kopřiva (1897-1971). MNB centralizovalo mimo armádu většinu ozbrojených složek. K 1. září 1950 bylo MNB podřízeno 47 185 příslušníků. Z nich patřilo 12 254 ke Státní bezpečnosti (za rok a půl to byl nárůst o dvě třetiny stavu). K Veřejné bezpečnosti patřilo 28 158 příslušníků MNB, k Pohraniční stráži 6 053, k administrativnímu aparátu MNB 437 a k bezpečnostnímu letectvu 283 osob.


Počátkem roku 1951 se odehrály na Ministerstvu i ve Státní bezpečnosti rozsáhlé čistky. Okolo třiceti vyšších funkcionářů StB a MNB byl zatčeno a vyšetřováno. Velké množství nedůvěryhodných příslušníků, zejména se zahraniční odbojovou minulostí, bylo přemístěno z StB k VB, případně zcela propuštěno z MNB.


Cílem bylo prokázat propojení údajného spiknutí uvnitř KSČ i do bezpečnostních struktur. Oběťmi soukolí represivního aparátu se tak stali i sami jeho tvůrci, například náměstek ministra národní bezpečnosti Karel Šváb, který byl popraven s Rudolfem Slánským 3. prosince 1952 nebo tehdejší velitel StB Osvald Závodský, popravený 19. března 1954.


Dne 23. ledna 1952 byl Kopřiva nahrazen ve funkci ministra Karolem Bacílkem.


Pod pravomoc MNB bylo na podzim 1952 sloučeno vězeňství a k tomu účelu zřízena Správa nápravných zařízení. Rovněž v roce 1952 v rámci MNB vznikla Vnitřní stráž, vojensky organizované útvary se zvláštními strážními a represivními úkoly.sloučení ministerstev vnitra a národní bezpečnosti

Mírná destalinizace se v Československu projevila organizační reformou politické policie - Státní bezpečnosti.


Dnem 11. září 1953 bylo sloučeno Ministerstvo národní bezpečnosti s Ministerstvem vnitra. MNB tím zaniklo a jeho složky byly podřízeny nově organizovanému Ministerstvu vnitra. To bylo postaveno především podle sovětských zkušeností a osobně sovětskými poradci. Příčinou reorganizace byla nepochybně snaha bezpečně ovládat v budoucnu StB.


Na základních rysech činnosti StB se ale nic významného nezměnilo. Nové bylo jen organizační členění. Ministrem vnitra se stal Rudolf Barák.


Nové Ministerstvo vnitra mělo k 15. listopadu 1953 celkem 99 793 příslušníků. Zhruba 13 000 příslušníků StB, 26 000 příslušníků VB, 8 000 SNZ, 44 451 vojáků PS a VS, 2419 vojáků CO a 5 133 občanských zaměstnanců.


Opět ne náhodou byla v SSSR v březnu 1953 a v NDR v červenci 1953 zrušena Ministerstva státní bezpečnosti.


Ministerstvo strachu dostalo jen jiné jméno.související texty:

KSČ

politické procesy v Československu

Státní Bezpečnost

Státní Bezpečnost - Hlavní správa vojenské kontrarozvědky


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.