www.TOTALITA.cz

rok 1989
Palachův týden - čtvrtek 19. ledna 1989

Na Václavském náměstí se sešlo ještě více lidí, než v předchozích dnech. Bezpečnost proti nim zasáhla s nebývalou brutalitou. Tentokrát jim nešlo o to demonstranty rozehnat, ale především je potrestat a zastrašit.


V 17 hodin bylo náměstí zaplněné lidmi odshora až zhruba k hotelu Zlatá Husa pod Jindřišskou ulicí.Diskuse u Blaníku

U kina Blaník stál hlouček lidí, kteří se předchozího dne domluvili na diskusi v bistru. Promluvil tu například profesor Milan Machovec, zástupce Klubu Johna Lennona či zástupce Nezávislého mírového sdružení. V hloučku byli většinou mladí lidé. Všichni se chovali klidně. Na místě se podepisovala rezoluce za propuštění politických vězňů.


Provolávala se tu hesla: Ať žije Charta! - Pusťte Havla! - Pusťte zavřené politické vězně! - Ať žije Gorbačov! - Gorbačov to vidí! - Svět to vidí!


Asi po patnácti minutách se z míst Krakovské a Štěpánské ulice ozvalo z amplionů volání, aby se všichni rozešli, protože "manifestace není povolena" a pokud výzvy neuposlechnou "vystavují se nebezpečí".


Výzva trvala zhruba pět minut, a pak ze dvou stran nastoupili muži v bílých helmách s bílými obušky. Ústupová cesta byla ponechána pouze úzkým průchodem kolem Wiehlova domu na rohu Vodičkovy a kolem tehdejšího obchodního domu Družba na rohu Jindřišské ulice.
jedno ze zatýkání, kolem přihlížející a několik policistů s civilu


Chování tohoto komanda bylo jiné. Zatímco uniformovaní příslušníci VB přítomné napomínali a zastrkávali, ale nemlátili, "bílé přilby" s výkřiky vyrazily proti shromážděným.Násilí

Během několika minut byla horní část náměstí neprodyšně obklíčena a uzavřena. Kordón policistů odřízl shromážděné ve střední části náměstí od ostatních. Poté se na každého účastníka vrhli tři, čtyři až pět policistů s obušky. Sráželi je na zem, bili, kopali a s rukama zkroucenýma za zády zaháněli kopanci do postranních ulic. Tam je stavěli čelem a s rukama vzhůru k parkujícím autům, mlátili je obušky přes nohy, záda a hlavy a vykřikovali: "My vám dáme svobodu!".


Po legitimování je rozváželi na různá místní oddělení Veřejné bezpečnosti, kde je dlouhé hodiny nechávali stát na chodbách nebo v místnostech a při sebemenším promluvení je bili a týrali. Po výslechu museli mnozí čekat další hodiny na propuštění.

Zatčení lidé jsou odváženi také autobusyPolicejní brutalita

Lidé, kteří byli odváděni do Opletalovy ulice, uváděli, že mezi zaparkovanými vozy ležel asi dvanáctiletý chlapec, do kterého příslušníci Bezpečnosti brutálně kopali. Na Můstku byl surově zbit invalidní kamelot, prodávají ve stanici metra deník Večerní Prahu.


Na jiném místě na Můstku příslušník Bezpečnosti mlátil jednoho mladíka tak mocně, až mu tekla z hlavy krev přes celý obličej. Když se ho chtěl jiný mladík zastat, byl zatčen. Teprve v tuto chvíli začali lidé na příslušníky Bezpečnosti volat, že se chovají jako fašisti. Bez takových krutých zákroků by k podobným výrokům nedošlo.


Policisté se proto na kolemstojící vrhli a začali je mlátit, chytat a cpát do policejních vozů. Byl mezi nimi i sotva šestnáctiletý chlapec, který od metra mířil do tanečních. Tento chlapec skončil doma ve velmi špatném stavu s rozkopnutými ústy a zády plnými živého masa od bití. Rodiče se ze strachu před následky báli vyhledat lékařskou pomoc.


Policie se soustředila hlavně na mládež. V jednom z antonů byli pouze 14 - 16 letí chlapci a děvčata. Antony byli vyvezeni na neznámé místo, kde museli proběhnout uličkou policistů, kteří je mlátili obušky. Potom odvedli děvčata zvlášť a chlapci se museli svléct, postavit s nataženýma rukama ke zdi a policisté je surově bili po nahých tělech s výkřiky: "Tak vám se v Československu špatně žije? My vám ukážeme gestapo!".


Kolem 19. hodiny byla část davu vytlačena z náměstí do Vodičkovy ulice. Při tomto zákroku policisté bili obušky každého, kdo jim přišel do cesty, dokonce násilím vytahovali lidi z tramvaje a dokonce stloukli jednoho staršího člověka, který šel pokojně na tramvaj.


Zadržení byli odvezeni do budovy SNB v Bartolomějské ulici, kde museli běžet od auta do druhého patra kordónem policistů, kteří je uráželi, bili a kopali. Na chodbě museli stát vysvlečeni do naha s rukama opřenýma o stěnu a rozkročenýma nohama. Nesměli se ohlédnout ani pohnout, jinak byli biti. Zvlášť surově příslušníci SNB zacházeli s mladými lidmi od 14 do 20 let.


Někteří zadržení byli drženi v místnosti, kde ve třech řadách stálo asi dvacet židlí. Museli tu za neustálého vyhrožování nehybně sedět čtyři hodiny. Během této doby byli postupně přiváděni zadržení muži, kteří předtím stáli na chodbě. Byli pouze ve spodním prádle, šatstvo si nesli v náručí.
související texty:

události 15. ledna

události 16. ledna

události 17. ledna

události 18. ledna


události 19. ledna

televizní zpravodajství

Televizní noviny podrobněji

pořad Aktuality

deník Rudé Právo


události 20. ledna

události 21. ledna


Palachův týden

Palachův týden objektivem televizního zpravodajství

Palachův týden pohledem denního tisku


Jan Palach

Václav Havel

Michail Gorbačov

Charta 77

disent


petice "Několik vět"

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 143

fotografie na stránce: 143

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.