www.TOTALITA.cz

pronásledování inteligence a kultury

Drtivá většina inteligence - veřejní a státní zaměstnanci - se zprvu nestavěla na odpor vůči nastupujícímu režimu.
Vedly ji k tomu především existenční důvody.

Avšak z řad sociálně slabších vrstev zazníval tlak na režim, neboť ty v inteligenci spatřovaly nadřazenou skupinu. Pro komunistické vedení bylo proto výhodné hledat v inteligenci příčinu častých poruch společensko-ekonomického života.


K takovému pohledu nabádali vysocí i nižší straničtí funkcionáři. Jejich tvrzení, že např. za nesplněným plánem stojí "třídní nepřítel" v podobě příslušníka inteligence padala na úrodnou půdu.


[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.