www.TOTALITA.cz

60. léta - doba uvolnění


Od počátku šedesátých let dochází v Ceskoslovensku i z těchto příčin k určitému uvolnění poměrů:


  • Zmírnění mezinárodního napětí a určité sblížení Východu se Západem v souvislosti s nástupem Nikity Chruščova v SSSR.
  • Generační výměna. Na místa vedoucích pracovníků se dostávají lidé, kteří již vystudovali za režimu. Tito vzdělaní jedinci vystřídali na vedoucích postech tzv. "dělnické kádry".
  • Pokles účinnosti oficiální politiky a neschopnost režimu vytvářet podmínky pro plynulý chod společenského života a pro uspokojování základních potřeb obyvatelstva.


 

Atmosféra šedesátých let nastartovala přeměnu celé společnosti, která vyústila v pokus o tzv. "Obrodný proces ve státě i ve společnosti". Tento proces vešel do dějin také jako "Pražské jaro 68" 

předcházející část:

50. léta


následující část:

rok 1968


autor textu: Bedřich Marjánko

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.