www.TOTALITA.cz

FAQ - neboli Často kladené otázky

Jsou otázky, které se v naší poště pravidelně, s malými obměnami, opakují.
Nejčastější z nich jsme se proto rozhodli (v obecné rovině) i s odpověďmi zveřejnit.A - OBECNÉ OTÁZKY:


OTÁZKA č. A1

V rámci tohoto webu jsou, kromě jiného, např. i informace o psychickém a fyzickém týrání lidí zavřených v době totality. Chtěl bych se ale zeptat, v čem to vlastně byla totalita?


Obyčejný člověk tehdy nic nezmohl. Ale v čem je situace dnes jiná? Děje se opět plno nepravostí a člověk je opět někde na posledním místě. To snad dříve na tom byl lépe.ODPOVĚĎ č. A1

Přečtěte si ještě jednou pozorněji stránky Totality, případně jinou literaturu. Dnes rozhodně není situace stejná nebo podobná té v období 1948-1989.


Za komunismu bylo pro své názory a postoje pronásledováno, zavíráno a popravováno mnoho desítek lidí. Když jste například v 50. letech kamarádovi přebral děvče a on to neunesl, tak vás za trest udal pro nepřátelskou činnost. Nikdo nezjišťoval, zda je to pravdivé nařčení. Přijela Státní bezpečnost, zatkli vás a "přiznání" vytloukli. V lepším případě by vás odsoudili na 20 let, v horším popravili. Vaši příbuzní by se stali občany druhé kategorie. Říkáte si možná, že přeháním, a já znovu opakuji, přečtěte si k tomu literaturu faktu. A odpovězte si upřímně na otázku, zda je dnes někdo za své názory pronásledován.


A ještě jeden příklad. Kdybyste podobný dopis napsal před dvaceti lety a poslal do redakce, tak pro vás přijela Státní bezpečnost a stíhala za pobuřování nebo rozvracení republiky.


Vůbec netvrdím, že se v současné době nedějí špatné věci. Dějí a je to daň za demokracii a za to, že náš stát byl tak dlouho v nenormálním stavu. To se projevuje v myšlení a jednání mnohých lidí. Navíc bývalí soudruzi mají, díky svému dřívějšímu postavení a kontaktům, a kvůli nedostatečně provedené, nedůsledné právní restituci, dobré postavení i nadále. Proto se po listopadu 1989 říkalo, že teď je řada na mladé generaci. Jenže ta se musí nejprve (nebo už zase) dopracovat k přesvědčení, že komunismus byl zločinný systém.

[dr]
B - OTÁZKY K SERIÁLU TŘICET PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA:


OTÁZKA č. B1

Musím uvést, že čím víckrát se na seriál "Třicet případů majora Zemana" dívám, tím ho považuji za lepší. Je pro mě až kultovním dílem a jsem přesvědčen o tom, že je, až na pár výjimek, po všech uměleckých stránkách velice dobře udělán vč. hereckého obsazení, scénářů, režie a především hereckých výkonů. Na to, v jaké době byl točen a jaké je to téma...ODPOVĚĎ č. B1

Souhlasím s vámi, že seriál je z drtivé většiny řemeslně velmi dobře odveden. Na to, že bylo v poměrně krátké době pěti let natočeno takřka 30 celovečerních filmů (stopáže jednotlivých dílů se celovečerní metráži blíží) při jednom filmovém štábu pod vedením jednoho režiséra - to samozřejmě klobouk dolů. Běžné bylo, že výroba celovečerního filmu trvala víc jak šest měsíců.


Seriál je herecky atraktivní, což bylo samozřejmě cílem všech - od ministra vnitra, přes funkcionáře kulturního oddělení ÚV KSČ až po režiséra a dramaturgy. Atraktivní je také proto, že je obsazen známými profesionály. Režisér musel mít při vysokém natáčecím tempu jistotu, že roli zvládnou víceméně sami, že přijdou před kameru připraveni a odehrají to dobře, pokud možno napoprvé. Na zkoušení tehdy nebyl čas.


To, že některé díly mají spád, napětí, dramatičnost i prvky hororu, to je přínos režiséra Sequense, který takovéto věci umí točit.


Ale stále je třeba si uvědomovat, že seriál je politický a sloužil jediné věci: představit divákům socialistický bezpečnostní sbor a jeho boj s nepřáteli republiky v letech 1945 - 1973. Pachatelů klasických kriminálních činů (loupeže a násilné činy) je tu pomálu. Bude vás možná zajímat, že podle původní koncepce mělo jít skutečně o krimiseriál. Tato koncepce však byla změněna, natáčel se seriál politický.


Mnohé televizní pořady se natáčely na tzv. společenskou objednávku. Měly být angažované a pomáhat komunistické straně v prosazování její ideologie u lidí. Scénáře k majoru Zemanovi společenskou objednávkou byly. V první řadě šlo o to pozitivně ukázat život v komunistickém režimu. V dialozích a scénách (stejně tak v celkovém vyznění každého dílu) je zakódován neustálý boj proti všem nepřátelům režimu, nejen proti těm klasickým kriminálním, ale hlavně tzv. "třídním a ideovým" nepřátelům, tj. všem, kteří s komunismem a jeho politikou nesouhlasili.


Drtivá většina záporných postav (pachatelů nebo údajných pachatelů) je vykreslena hodně negativně, je jim upřena jakákoli kladná vlastnost. Navíc je jim předobrazem mnohdy konkrétní člověk (ani ne tak zloděj či vrah, jako spíše "třídní nepřítel") - ať už to byli západní letci, věřící, představitelé církve, četníci. Jsou vykreslováni jako bývalí fašisté nebo jejich kolaboranti, kriminálníci, povaleči, sukničkáři, alkoholici, narkomani, homosexuálové, vlasatci - stačí se pozorně podívat na jednotlivé díly.

[dr]
OTÁZKA č. B2

V odkazu "krátký komentář k jednotlivým dílům" je uvedeno: "Propagandistický seriál, který zachycuje práci Bezpečnosti v ČSSR v letech 1945-1975."


V čem je propagandistický? Netvrdím tedy, že není, ale každý seriál snad propaguje téma, o němž vypráví a hlavně - jestliže v několika scénách jsou policajti (a Zeman pochopitelně nejčastěji) ukázáni jako buď neschopní nebo blbí anebo se jim dokonce nadává, tak co je na tom propagandistického?


Podle mě je většina dílů především, ne-li "pouze" velice dobrou detektivkou a těch pár "politických" na tom nic nemění.


Já se naopak vůbec divím, že to dovolili takhle natočit a odvysílat.ODPOVĚĎ č. B2

V čem s vámi zásadně nesouhlasím je označení seriálu za detektivní. Jednotlivé díly nejsou detektivkami ani omylem, a ani to nakonec nebylo záměrem (i když v úplných prvopočátcích ano, jak jsem psal výše). Podívejte se někdy na skutečnou detektivku. Tohle jsou příběhy popisující činnost a život příslušníků SNB a jejich úvahy o životě, o politické situaci atd. I když jsou dva díly, o kterých bych mohl prohlásit, že jsou detektivní: Kvadratura ženy (psal ji také autor detektivního žánru) a svým způsobem i Studna.


Propaganda - propagace. Trošku tady pletete dva různé pojmy, protože propaganda a propagace jsou dvě naprosto odlišné věci. Souhlasím s vámi, že seriál propaguje téma - socialistický policejní aparát. Divákovi ukazuje prostředí, co všechno a jak v něm jeho představitelé dělají, jakou používají techniku, v čem jezdí, kde a jak úřadují atd. Ostatně při prodeji seriálu do zahraničí, seriál propagoval ČSSR a jeho režim.


Zároveň je propagandistický. Šíří ideologii, v tomto případě komunistickou. Divák si má uvědomit v jakém režimu žije, tedy v tom správném, že se o něj stará tým spolehlivých esenbáků, i když to byla iluze, protože režim esenbáky využíval v boji proti svým odpůrcům.


Propaganda názorně: Použiji například díl Studna. Žižkovská bába Zemanovi nadává a příslušníky VB ve vesnici, kde se stala tragédie, nikdo nemá rád. Je to záměr! Právě tohle má divákovi vsugerovat, jaká situace u nás koncem 60. let byla. Podle komunistických ideologů - nenávist lidí k SNB, kterou do nich zaseli třídní nepřátelé chystající u nás státní převrat.


Počítáte politické díly. Ano - politický díl je mé označení. A jsou čtyři. Přesně vypovídají o tom, že v těch dílech nejde o kriminální činy, ale jde jen a jen o politiku: 1948 - převzetí moci KSČ; 1967 - útoky na komunistický režim prostřednictvím umělců; 1968 - otevřený útok na komunistický režim - Zeman je obžalován; 1969 - začátek normalizace po předešlých dvou letech.


Jenže politické jsou všechny díly. Zeman se vrací po válce domů a Kalina ve vlaku říká, že je třeba nastolit pořádky po "našem", tedy po komunisticku; farář v Plánici kolaboroval s fašisty, a proto ukrývá západního agenta; jiný agent Bláha přijel do naší republiky škodit; řádové sestry kolaborovaly s fašisty a pomáhají Bláhovi; Hanka Bízová a Jirka Hradec v Západním Německu odhalují plány na svržení komunistického režimu u nás; v Mimikrách nám nepřátelé v SRN nechtějí vydat vraha pilota; Mestrey, který drží Hradce jako rukojmí je bývalý nacista a vydíral náš stát.


O jeho političnosti svědčí fakt, že byl v Čs. televizi a na FMV s velkou pečlivostí připravován k tehdy jednomu z nejdůležitějších režimních rituálů - oslavám osvobození Československa Rudou armádou.

[dr][vk]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.