www.TOTALITA.cz

pokřivená historie
pražské povstání 1945

Učebnice dějepisu byly plné nepřesností a zkreslených faktů. Jako příklad je možno uvést okolnosti Pražského povstání v květnu 1945. Úloha komunistů v povstání byla nekriticky zdůrazněna, zatímco o Vlasovcích, kteří zde hráli podstatnou roli najdeme jen pár zmínek. Závažná fakta byla zamlčena nebo zamlžena.


V učebnicích pro základní školy není o Vlasovcích ani zmínka.


Ve středoškolské učebnici je uvedeno pouze tato skutečnost vážící se k událostem ze 7. května:

"...Zlepšení nemohl přinést ani zásah vlasovců, který sice pronikající německá vojska do středu města na některých místech dočasně zadržel, ale celkem vojenskou situaci Prahy rozhodnout nemohl a navíc by způsobil povstání vážné politické komplikace.

Šlo o vojska generála Vlasova, která se provinila zradou na Sovětském svazu...
"


použitá literatura:
Jaroslav Pátek: Československé dějiny, SPN Praha 1974, (učební text pro střední školy str.60)

Ve skutečnosti divize ROA (Ruská osvobozenecká armáda) umístěná ve středních Čechách pod vedením generála Bunjačenka vstoupila ve dnech 6.- 7. května na území Prahy do bojů s nacisty.


Zástupce velitele Bunčarenka se pokusil o jednání s vedením ČNR. To zástupci ČNR odmítli, protože měli obavu z reakce Rusů. Výsledkem byla pouze dohoda o opuštění Prahy. Vlasovci pak při ústupu (především v okrajových částech Prahy) podpořili povstalce a v podstatě zachránili vojenský úspěch povstání. Poskytli jim také těžké zbraně a munici.


V zájmu zbytečných ztrát na životech a ochrany Prahy před německým dělostřeleckým ostřelováním, vedení ČNR úspěšně jednalo s německým vedením o podmínkách stažení se německých armád (složení těžkých zbraní...) z Prahy.


Tento fakt se po válce stal předmětem kritiky Sovětů, kteří i za cenu těžkých ztrát na životech, veškerá jednání s Vlasovci a Němci odsuzovali.


použitá literatura:
Albert Pražák: Politika a revoluce (paměti), Academia Praha 2004související texty:

Josef Smrkovský


pokřivená historie - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko, Tomáš Vlček

použitá literatura:
Jaroslav Pátek: Československé dějiny, SPN Praha 1974, (učební text pro střední školy str.60)
Albert Pražák: Politika a revoluce (paměti), Academia Praha 2004

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.