www.TOTALITA.cz

pokřivená historie
pomník osvobození v Sušici

První pamětní deska americké armádě

Byla v Sušici byla slavnostně odhalena 6. července 1946. Byla umístěna na budově dnešního Muzea Šumavy.


Na desce byl jednoduchý text:
"Na paměť osvobození města 4. pancéřovou divizí 3. americké armády dne 6. května 1945. Město Sušice."
Pod českou větou byl její anglický překlad.


Tato deska byla odstraněna v roce 1951 a až do roku 1968 se nedělo vůbec nic. Deska měla být tehdy sešrotována. Údajně tehdejší ředitel muzea nechal sešrotovat blíže neurčený (zatím se nepodařilo zjistit jaký) předmět o stejné váze, aby měl k dispozici potřebný doklad. Vlastní desku uložil v muzeu na bezpečné místo.


Na jaře roku 1968 byla tato deska opět instalována a na slavnostním shromáždění 6. května 1968 (projevy, hudba) opět odhalena.

Druhá deska

V roce 1972 byla první deska v rychlosti vyměněna za desku mramorovou.


Na této mramorové desce byl text:
"Zde byla umístěna pamětní deska připomínající účast armády USA v boji proti fašismu ve 2. světové válce. Byla sejmuta na protest proti brutální agresivní válce americké armády proti vietnamskému lidu. V Sušici 1972."


Původní (první) deska byla opět uložena v muzeu.


Druhá deska vydržela na budově muzea do roku 1980. Tehdy byla naprosto neočekávaně a téměř v tajnosti nahrazena opět jinou (již třetí) deskou s textem:


"Na paměť českého malíře Maxmiliána Pirnera profesora pražské AVU narozeného 13. 2. 1845 v Sušici."


Tzv. druhá americká deska byla uložena v Muzeu Šumavy, kde je dodnes k vidění.


První deska odhalena potřetí

Pirnerova deska vydržela na svém místě do prosince roku 1989, kdy byla opatrně sejmuta a na její místo byla opět usazena původní pamětní deska.

Třetí slavnostní odhalení proběhlo 22. prosince 1989.


Tato historie je jedním z mnoha konkrétních případů pozměňování (zamlčování) historie před rokem 1989. Slovy jedné písně - poslouží lépe než hodina přednášky.


Současný stav.související texty:

události roku 1968

události roku 1989


pokřivená historie - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

konzultace: Mgr. Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy Sušice

fotografie na stránce: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.