www.TOTALITA.cz

rolník Jan Ruml
možné okolnosti zranění

internace a úraz

24.1.1950, kolem 21 hodiny, se do domu Jana Rumla dostavil příslušník Alois Kylich z oddělení SNB Chrást, aby Jana Rumla vyzval k odchodu na místní stanici SNB.


Po 20 minutách od jejich odchodu se tento příslušník vrátil ještě s jedním občanem. S sebou přinesli bezvládného Jana Rumla, který byl v bezvědomí a krvácel z týlové části hlavy.


V následujícím čase přijela sanitka, kterou přivolali příslušníci SNB v Chrástu, a která odvezla zraněného do fakultní nemocnice v Plzni.svědecká výpověď strážmistra

Ve výpovědi strážmistra A. Kylicha k příčině úrazu Jana Rumla bylo uvedeno: "Po odchodu z domu občana Jana Rumla jsme odcházeli směrem k národnímu výboru. V době, kdy jsme došli na úroveň budovy školy v Chrástu nás předjíždělo neznámé pravděpodobně osobní auto. V této době také z neznámých důvodů Jan Ruml upadl na záda, přičemž utrpěl těžké poranění hlavy. Nebyl jsem schopen přesně určit mechanismus, který Janu Rumlovi zranění způsobil, avšak domníval jsem se, že osobní automobil táhl za sebou drát, který poškozenému podrazil nohy."


Stejná verze se objevila i v trestním oznámení jenom s tím rozdílem, že byla doplněna o některé další skutečnosti. Podle trestního oznámení měl být Jan Ruml zraněn drátem z telefonního vedení, který se přetrhl díky silnému větru a následně se zachytil za projíždějící auto. Samotná konstrukce případu se jeví jako nepravděpodobná i s přihlédnutím ke skutečnosti, že místo kde byl zraněn se nacházelo mimo hlavní silnici.výpověď Jana Rumla

Samotný zraněný Jan Ruml nebyl schopen vysvětlit, jakým způsobem úraz utrpěl, neboť se u něj po otřesu mozku projevila porucha paměti tzv. retrográdní amnesie - ztráta paměti vztahující se na časový úsek před úrazem hlavy.


Ve své výpovědi k této věci uvedl: "Pro mne přišel SNB, tuším 24.ledna v 9 hodin večer, že mám jít na národní výbor. Vyšli jsme ze dvora pár kroků a nevím, co se mnou dále dělo. Pak mne odvezli domů, ten četník mne přivezl ještě s jedním a sanita mne odvezla do nemocnice v Plzni. Četník mi pak říkal, že mně porazil traktor, později mně říkali, že mne porazilo auto, je mně to divné, že jsme šli po pravé straně ve směru jízdy, on šel po levé straně, jeho to neporazilo a mne jo."

jiná verze

V této výpovědi se objevuje další verze. Podle ní mohl být Jan Ruml sražen traktorem. Zůstává však s podivem, že se tuto informaci, jak sám říká, dozvěděl od příslušníka SNB. Lze předpokládat, že tím myslel strážmistra Hajšmana nebo Kylicha.


Podle všech dostupných materiálů Jan Ruml ihned po úrazu upadl do bezvědomí, z kterého se probral až druhý den večer. V té době už ale bylo sepsáno již zmíněným Hajšmanem trestní oznámení proti oběma rolníkům, kde byla uvedena verze s autem.


Jako pravděpodobnější se tedy zdá varianta, že informaci o srážení traktorem získal od svých příbuzných při jejich návštěvě ve fakultní nemocnici v Plzni a nikoli od příslušníka. Podle svědectví Václava Rumla měl totiž strážmistr Alois Kylich krátce po úrazu sdělit jeho matce Marii Rumlové, že občan s kterým přivedl jeho otce, je traktorista, který otce porazil.další možná verze

Ještě je zde poslední možná verze celé události, která nikde není písemně zachycena a pouze vyplývá ze svědectví pamětníka Václava Štaifa z Chrástu.


Podle ní měl Jan Ruml dostat při předvádění na policejní stanici od místního příslušníka Kylicha několik ran gumovou tyčí, přičemž jedna z nich mu měla způsobit zranění hlavy. Tuto verzi ale nelze z určitostí potvrdit vzhledem k tomu, že jediným doloženým očitým svědkem byl právě příslušník A. Kylich, který se ale nikdy k žádnému fyzickému násilí nedoznal.


Bohužel neexistuje ani záznam z fakultní nemocnice v Plzni, který by mohl tuto skutečnost objasnit. Ať už je pravda jakákoli, jisté je, že se bezpečnostní složky snažily celou událost zahladit a dále nevyšetřovat.


související texty:

kolektivizace v Chrástu u Plzně

perzekuce

možné okolnosti zranění

posudek soudních znalců

návštěvní kniha


rolník jan Ruml - úvodní strana


příběhy - úvodní strana

vzpomínky pamětníků - úvodní strana


autor textu: Václav Ruml

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.