www.TOTALITA.cz

rolník Jan Ruml
kolektivizace v Chrástu u Plzně

V Chrástu, stejně jako v jiných obcích ČSR během roku 1949, proběhlo několik schůzí týkajících se založení JZD apod.


Většina chrásteckých rolníků se striktně stavěla proti těmto návrhům komunistů, které by vedly k rychlé socializaci obce.


Situace se vyhrotila v zimě na přelomu roku 1949/1950, kdy mělo dojít k podpisu nových dodávkových smluv na rok 1950. Místní zemědělci se rozhodli na schůzi dne 9.1. 1950, že nové dodávkové smlouvy vzhledem k jejich výši nepodepíší.


Pár dní po schůzi začal nátlak místního národního výboru na rolníky, aby smlouvy podepsali. Všichni kromě rolníka Františka Zicha a Jana Rumla tento krok učinili.

Vzhledem k tomu, že většina chrásteckých rolníků nesplnila neúměrně vysoké dodávky za rok 1949, byla u některých velkých rolníků v průběhu ledna 1950 provedena domovní prohlídka.


Dne 24.1. 1950 v dopoledních hodinách proběhla kontrola i u Jana Rumla. Komise JNV v Plzni nalezla na jeho sýpce, alespoň dle mínění jejich členů, vetší množství obilí. Toto obilí měl Jan Ruml pro samozásobení, na setbu i na krmení hospodářských zvířat. Jeho množství nebylo nikterak přemrštěné vzhledem k velikosti jeho hospodářství.


Stejná kontrola proběhla i u Františka Zicha.


související texty:

kolektivizace v Chrástu u Plzně

perzekuce

možné okolnosti zranění

posudek soudních znalců

návštěvní kniha


rolník jan Ruml - úvodní strana


příběhy - úvodní strana

vzpomínky pamětníků - úvodní strana


autor textu: Václav Ruml

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.