www.TOTALITA.cz

řeholní řád

V katolické a pravoslavné církvi společenství, v nichž se sdružují řeholníci, muži nebo ženy, žijící v relativní oddělenosti od světa, zasvěceni Bohu, v chudobě, čistotě a poslušnosti. Řádů a jim podobných řeholních společenství (kongregace) jsou stovky, každý se řídí vnitřními předpisy (řeholemi, statuty), podléhá místnímu biskupovi nebo papeži.

rozdělení katolických řeholních řádů podle
stylu řeholního života: • mniši:

  spojují tělesnou či jinou práci se slavnostní liturgií hodin a rozjímavou modlitbou (např. basiliáni, benediktini, cisterciáci)


 • řeholní kanovníci:

  doplňují společnou chórovou modlitbu a společný život běžnými kněžskými aktivitami (např. augustiniáni kanovníci, premonstráti)


 • mendikanti:

  nejsou vázáni na konkrétní kláštery, komunity žijí spíše uprostřed měst, věnují se duchovním službám (např. františkáni, dominikáni, karmelitáni)


 • řeholní klerici:

  tvoří kněžské řády zasvěcené konkrétní aktivitě, např. výchově (piaristé) či misii.

[16]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.