www.TOTALITA.cz

moskevská jednání v srpnu 1968

Jednání se uskutečnilo v Moskvě
ve dnech 23. - 26. 8. 1968.


z čs. strany se ho účastnila oficiální delegace:


k ní byli připojeni internovaní funkcionáři:


po dvou dnech se ještě připojili:


ze sovětské strany se ho účastnila oficiální delegace:

 • Leonid Brežněv
 • Alexej Kosygin
 • Nikolajevič Podgornyj
 • Gennadij Voronov
 • Andrej Kirilenko
 • Dmitrij Poljanski
 • Michail Suslov
 • Alexandr Šeljepin
 • Petro Šelest
 • Konstantin Katušev
 • Boris Ponomarjov
 • Andrej Grečko
 • Andrej Gromyko


Výsledkem těchto "jednání" bylo schválení textu komuniké a text tajného protokolu, který stvrzoval okupaci země a její tzv. "omezenou suverenitu". Zavazoval československou stranu k postupné "normalizaci" poměrů na základě marxismu-leninismu a k realizaci řady konkrétních sovětských požadavků.[vk], [17]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.