www.TOTALITA.cz

seznamy některých vysídlených rolníků v 50. letech v Československu

Seznamy jsou sestaveny z nedatovaných cyklostylovaných soupisů, k nimž byly připojeny i rukou psané dodatky, které byly s největší pravděpodobností sestaveny při uzavírání evidenční agendy Akce "K" v srpnu a září roku 1953.


Seznamy respektují tehdejší krajské uspořádání a v rámci jednotlivých krajů zachová autentické, převážně abecední pořadí vystěhovaných rodin.

Vypuštěna jsou pouze jednací čísla Správy nápravných zařízení MNB, pod nimiž byly jednotlivé případy vedeny.


Chybějící seznam za kraj Banskobystrický rekonstuoval editor pomocí údajů z protokolárních knih.


prameny:
ÚES SNV ČR Praha, "Kulaci"
ZVJS SR Leopoldov, a.j. "Kulak" T 1952 - 1952

[vk]

odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.