www.TOTALITA.cz

Proces Hejna a spol.

Staršina Rudolf Fuksa (příslušník SNB, člen Pohraniční stráže v Nýrsku, okres Klatovy) přešel hranice do západního Německa v uniformě a se služební zbraní 6. srpna 1951.


Ihned za hranicemi Rudolfa zaregistrovala americká hlídka a převezla k výslechu.


V táboře pro uprchlíky Valka se seznámil se stejně starým Jiřím Hejnou, bývalým příslušníkem PTP, kterému se podařilo po zběhnutí z "vojenské služby" v létě 1951 přejít hranice i s manželkou do západního Německa.


Spolu je zde kontaktoval československý zahraniční odboj spolupracující s americkou zpravodajskou službou. (Od roku 1948 CIC - Counter Inteligence Corps, asi od roku 1950 CIA - Central Inteligence Agency.)


Oba mladí Češi pak byli ubytováni v hotelu v Mnichově, kde byli seznámeni s hlavními úkoly agentů "chodců". Byli školeni, jak vybírat a zřizovat mrtvé schránky, jaké lidi kontaktovat, jak pracovat v ilegalitě atd.ÚKOLY obou AGENTŮ:

  • Vytvořit zpravodajskou skupinu a následně mrtvé schránky, do kterých budou získaní spolupracovníci ukládat informace.
    kontakt bude veden přes rádio Svobodná Evropa,
  • získat šifrovací klíč od pohraniční stráže,
  • a případně získat spolupracovníky z řad příslušníků sboru.

19. října 1951 oba agenti přešli hranice zpět do ČSR. Dostali falešné doklady (Rudolf na jméno Václav Trojan), pistole s rezervními náboji a granáty - podle svých řídících orgánů je měli použít v případě zatčení.


V Teplicích získali ke spolupráci Bedřicha Klašku a Ludvíka Vejrostka a v Děčíně Josefa Pertlíka a Františka Novotného.


V Teplicích se jim podařilo vybudovat mrtvou schránku, a to u schodiště na poštu. Dohodli se, že svým spolupracovníkům dopraví vysílačku, aby se vyhnuli riskantním přechodům hranic. Oba muži se vydali i do Liberce. Jak Rudolf Fuksa uvedl u výslechu, chtěl se rozloučit s rodiči. K tomu ale nedošlo. Spojení na Chrastavu nevyhovovalo a oba muži tak odjeli zpět do Teplic.Udání

V Plzni agenti potkali zcela náhodně Františka Dolejše, který se s Rudou znal z útvaru PS. Dolejš ho okamžitě ho poznal a ptal se …co tu dělá, že má být za hranicemi. Rychle vymyšlené krycí informace nepomohly ...


27. října 1951 při zpáteční cestě do Německa byli Jiří Hejna a Rudolf Fuksa v Klatovech na nádraží překvapeni větším počtem příslušníků SNB na nádraží. Museli čekat na další spoj, nechtěli riskovat, a proto se vydali směrem do města. Vzápětí je však předjelo auto, ze kterého vyskákalo šest mužů ze samopaly. Osud obou agentů chodců byl zpečetěn ...


Mohli se bránit a použít pistole, ale neudělali to.

Vlastní proces:

Nemusíme připomínat výslechové metody Státní bezpečnosti. Oba mladíci přiznali své úkoly i získané spolupracovníky.


12. března 1952 zasedal státní soud v Praze, a jak se dalo čekat, Rudolf Fuksa i Jiří Hejna byli odsouzeni k trestu smrti, propadnutí veškerého majetku, ztrátě občanských práv navždy a k vyloučení z vojska. A to za trestné činy velezrady, vyzvědačství a zběhnutí.Oba odsouzenci podali žádosti o milost a stejně tak učinili i rodiče Rudolfa Fuksy.


Dne 26. května 1952 zasedal Státní soud v Praze znovu. Soudci z povolání výjimečně navrhovali přihlédnout k jejich nízkému věku a uložit nápravný trest.


Prokurátor a soudci z lidu naopak doporučili "tyto zaryté nepřátele našeho lidu úplně odstranit". Jejich názor rozhodl. Masový vrah Gottwald ani jeho žena, na kterou se Milada Fuksová jako matka na matku obrátila, žádosti o milost nevyhověli.

související texty:

CIC

Únor 1948

3. odbojseznam popravených

Politické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: jindřich Šnýdl

   
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.