www.TOTALITA.cz

třetí odboj v Československu   - zahraniční
kurýr Štěpán Gavenda

Mezi kurýry byli i skuteční profesionálové. Jedním z nich byl Štěpán Gavenda z Vizovic (1920-1954).


Vyučil se strojním zámečníkem, ale vystřídal řadu povolání. Od mládí se projevovala jeho neklidná povaha.


Po únoru 1948 odešel do Německa a do listopadu toho roku se živil pašováním a převáděním uprchlíků z ČSR, kterých převedl přes šedesát.


V listopadu 1948 začal pracovat jako kurýr pro vedoucího jedné z čs. zpravodajských skupin v Německu majora Františka Bogataje. Do svého zatčení StB 31. 7. 1949 provedl asi třicet ilegálních cest do ČSR. Získával spolupracovníky, přebíral od nich zpravodajské informace, převáděl přes hranici uprchlíky i další kurýry.


Po zatčení a téměř roční vazbě byl odsouzen Státním soudem v Praze k trestu smrti, milostí presidenta změněnému na doživotí. Dne 2. 1. 1952 spolu s dalšími pěti vězni utekl podzemním tunelem z Leopoldovské věznice a úspěšně překonal i hranici do Německa. Jeho úspěchy byly tak neuvěřitelné, že obtížně získával důvěru svých spolupracovníků v zahraničí.


Zřejmě aby získal důvěru, odešel znovu navzdory riziku 19. 10. 1952 do ČSR se zpravodajským úkolem CIC. Při zpáteční cestě byl ale na hranicích dopaden.


Dramatický průběh jeho posledního neúspěšného přechodu hranic je vylíčen ve zprávě pro Politický sekretariát ÚV KSČ takto:


"Při zpáteční cestě, ozbrojen pistolí, přecházel hranice do NDR dne 1. 11. 1952 v prostoru Hory sv. Kateřiny. V okamžiku, kdy se brodil přes pohraniční potok, byl překvapen sovětskou vojenskou hlídkou a touto vyzván, aby zůstal stát. Výzvy neuposlechl, prchl zpět na území ČSR, ale vzápětí na místě asi 300 m vzdáleném hranici přešel. Odcizil jízdní kolo a dostal se do blízkosti hranic západního Německa, kde si zakreslil postavení hlídek. Těsně před přechodem hranic z NDR do západního Německa byl dne 5. 11. 1952 zadržen hlídkou, na níž ve vhodný okamžik vytáhl nabitou pistoli a vynutil si tak volný odchod. Byl pronásledován, uklouzl, ztratil pistoli a v tom okamžiku byl znovu zadržen a dne 10. 3. 1953 předán našim bezpečnostním orgánům."


(Zdroj: SÚA, Archiv ÚV KSČ, fond 02/5, svazek 78, archivní jednotka 203, bod 20: Zpráva o soudním případu proti Štěpánu Gavendovi)
Jeden z nejschopnějších kurýrů Štěpán Gavenda byl v novém procesu znovu odsouzen k trestu smrti a dne 28. 6. 1954 v Praze popraven.
související texty:

seznam popravených


třetí odboj - domácí

třetí odboj - zahraniční

třetí odboj - úvodní strana

autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.