www.TOTALITA.cz

Kalendárium roku 1968
lednové události

Rok 1967 byl zvláště po červnovém IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů ve znamení potlačování pokrokových názorů v médiích. Před prosincovým zasedáním ÚV KSČ však kulminoval střet mezi konzervativními a progresivními komunisty.


Na pozvání tehdejšího prezidenta ČSSR a prvního tajemníka KSČ Antonína Novotného přijel osmého prosince na oficiální návštěvu generální tajemník ÚV KSSS Leonid Iljič Brežněv. Očekávání - že podpoří vratké postavení Novotného ve straně - se však nenaplnilo. Pronesl známá slova: "Eto vaše dělo".


Na zasedání ÚV KSČ od 19. do 21. prosince zazněl návrh na oddělení funkce prvního tajemníka strany a prezidenta republiky. Závěr však nebyl přijat a zasedání odročeno na začátek ledna 1968.


Poslední den roku 1967 vyšel v bratislavské Pravdě článek Alexandra Dubčeka Rok činov, v němž mj.psal: "Strana je tu pre pracujúci ľud, jemu slúži, je jeho vedúcou politickou silou. Nežije mimo spoločnosť, teda ani nad spoločnosťou…"
01.01.1968

V novoročním projevu řekl Antonín Novotný:
"Vstupujeme do roku, v němž nás čeká mnoho práce a také významné politické události..."


03.-05.01.1968

Pokračovalo zasedání ÚV KSČ, na němž byly rozděleny funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a presidenta republiky. Do čela ÚV KSČ byl zvolen Alexander Dubček.


21.01.1968

V deníku Práce vyšel úvodník Josefa Smrkovského "Oč dnes jde", první výrazný signál, že rozdělení funkcí prezidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ nebylo pouhou formalitou. Vzbudil pozornost zvláště důrazem na odstranění byrokratických manýr, na pravdivé informování veřejnosti, na ekonomickou reformu a na nápravu deformací.


23.01.1968

Na zasedání ÚV Komunistické strany Slovenska byl do funkce prvního tajemníka ÚV KSS zvolen Vasil Biľak.


24.01.1968

Sešla se schůze ÚV Svazu československých spisovatelů. Předsedou byl zvolen Eduard Goldstücker a rozhodnuto vydávat místo Literárních novin, které byly na podzim svazu odebrány, týdeník Literární listy.

O den později hovořil Eduard Goldstücker v rozhlase o nutnosti přehodnotit závěry KSČ ke IV. sjezdu svazu spisovatelů a o významu zasedání ÚV KSČ.


31.01.1968

Pracovníci Československé televize požadovali na poradě uvedení dosud trezorovaných pořadů, obnovení polemiky Věc veřejná, zakázané cenzurou na jaře 1967 po diskusi o turistice a o emigraci.

Od půle ledna zahájila ČST vysílání večerních komentovaných zpráv, aktualit a rozhovorů s progresivními odborníky.související texty:

1968 - události podrobně:

leden

únor

březen

duben

květen

červenčervenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec


ostatní:

rok 1968 v Československu

Pražské jaro 1968


1948 - události podrobně

1968 - události podrobně

1969 - události podrobně

1970 - události podrobně

1989 - události podrobně

1990 - události podrobně


1955 - úplný seznam výročí

1985 - úplný seznam výročí

1989 - příklady výročí


kalendárium - úvodní strana


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 106,107,108,109,110,111,112,113

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.