www.TOTALITA.cz

televizní seriál   30 případů majora Zemana
říkali o seriálu tehdy

Vladimír Brabec (Jan Zeman)

Měl jsem samozřejmě velkou radost, když jsem se dozvěděl, že právě na mne padla volba, abych vytvořil náročnou roli Zemana. Uvědomoval jsem si ovšem, že pracovní zátěž bude nemalá. Ale jak režisér, tak vedoucí výroby Josef Císař mi vyšli vstříc hned na začátku.

(Týdeník ČST 25/1974)


Autoři nechtěli stvořit muže, který celý život jen honí zločince a na nic jiného nemá čas. Proto diváci poznají i člověka Zemana. Spolu s ním se zasmějí, proniknou do jeho citového zázemí. Zkrátka - budou mu věřit. Je to člověk, který se každým rokem stává zkušenějším, přemýšlivějším. Nespokojuje se s dosaženým. Stoupá po žebříčku nikoliv osobní kariéry, ale vysoké odbornosti, kterou si nenechává pro sebe, ale své zkušenosti a nápady předává.

(Signál 32/74)


K věrohodnému ztvárnění postavy je třeba něco víc. Sžít se s ní. Okoukat vzory. Naštěstí mi pracovníci ministerstva vnitra vycházejí všemožně vstříc. Kdykoliv budu chtít, mám možnost navštívit Kriminalistické muzeum, podívat se do specifických laboratoří, zúčastnit se pravé, nefalšované práce v terénu s výjezdovými skupinami. Prostě řečeno - všechno, co filmový major Zeman potřebuje, budu mít k dispozici.

(Signál 32/74)


Osobně si velice cením péče a pozornosti, kterou FMV věnuje přípravě a natáčení celého seriálu. Mně například soudruzi z ministerstva nabídli, že mi umožní všechno, abych dokonale poznal práci Veřejné bezpečnosti. Například při řešení jednotlivých případů nebo při nočních akcích, abych se seznámil s kriminalistickým muzeem, s bezpečnostní technikou atd. A protože jsem s touto tematikou ještě nepřišel blíže do styku, jsem za tu nabídku velmi vděčen a velice rád ji využiji.

(Týdeník ČST 25/1974)Rudolf Jelínek (Jirka Hradec)

Je to zajímavá postava, budí dojem, že všechno, co dělá, daří se mu s minimální námahou. Za tím se ale skrývá široké vzdělání, technické dovednosti, umění jednat s lidmi a hlavně láska ke své práci. Chtěl bych ještě říci, že postava nadporučíka Hradce není žádnou smyšlenou postavou. Všechny příhody které prožívám, zažil někdo přede mnou. A bez zkoušky, hned naostro. Bez záruky, že to přežije. Jeho jméno není důležité. Prostě byl to příslušník SNB.

(Signál 29/1975)Vladimír Ráž (MUDr. Veselý)

Doktor Veselý je naprosto nezbytná součást vyšetřovacího týmu. Bez něho by nebyl kriminalistický aparát úplný a často by neměl mnoho nadějí na úspěch. A to neplatí jen v našem filmu, ale především v životě. Vidíte, právě tahle věrnost skutečnému životu, to je jeden z velkých kladů seriálu. V detektivkách totiž je divákům představován detektiv jako silná individualita, jejíž důvtip vede k vypátrání pachatele. V seriálu je nové to, že vlastně představuje celý složitý aparát. Major Zeman je sice hlavní osobnost, ale bez svých spolupracovníků, bez silného zázemí, osamocen, by žádný případ nevyřešil.

(Signál 46/1975)Miloš Willig (Václav Kalina)

Kalina je člověk nesmírně krásný, silný, s obrovským zázemím a velkými životními zkušenostmi, které se dají načerpat právě v takových mezních situacích, v jakých je načerpal on. Přes všechno utrpení, které prožil v gestapáckých mučírnách, zůstává hluboce lidský, plný pochopení pro lidské slabosti i starosti. Myslím, že celou řadu lidi překvapí jeho vztah k podřízeným, ale i k lidem, kteří se hrou osudu dostali mimo zákon. Kalina, to není žádná smyšlená románová postava, to je člověk velice živý, takové lidi, komunisty tělem i duší, přece všichni ze svého okolí známe. Kalina, to není jen obraz člověka, to je obraz doby.

(Signál 20/1975)Martin Růžek (MUDr. Knapp)

V Zemanovi budou lidé nejen napnuti, ale dáme jim i dost látky k zamyšlení nad prací Bezpečnosti v uplynulých třiceti letech a tím i o vývoji v naší republice po roce 1945. A to je myslím záslužná práce.

(Signál 42/74)plk. Miloslav Broumský (šéfredaktor ÚRABB ČST)

S odstupem času, kdy můžeme po všech tvůrčích diskusích hodnotit seriál v klidu a v celku, myslím, že nejdůležitější byl jeho politický význam. To, že od prvního do posledního dílu přísně sledoval základní ideovou linii, kterou jsme mu vytyčili, tj. odrazit třídní boj v této zemi, zevšeobecnit zkušenosti, které jsme při tomto boji získali, a to tak, aby ještě po letech sloužily ideově politické výchově těch, pro něž ty doby, ve kterých se jednotlivé příběhy odehrávaly, budou už dávno historií. Seriál nesporně sehrál důležitou úlohu v současnosti a jsem přesvědčen, že ji bude hrát i po letech. Snažili jsme se vyslovit historickou pravdu a ohlas pamětníků, kteří ty často pohnuté roky prožívali, potvrdil, že naše snaha byla úspěšná. A radost z práce, kterou ti, pro které byla vykonávána, dobře ocení, je jeden z nejkrásnějších pocitů, které znám.

(Týdeník ČST 48/1980)

Jiří Sequens (režisér)

Velmi mě zajímají filmy, jejichž příběh je volným zpracováním historických skutečností, rekonstrukcí fabulovaného příběhu.

(Signál 22/1974)


Seriál tohoto rozsahu by asi těžko vznikl, kdyby myšlenkově nebyl spjat s 30. výročím existence poválečného Československa. Všichni, kdo se podíleli na jeho vzniku - Hlavní redakce armády, bezpečnosti a brannosti ČST, později já a široký kolektiv autorů a odborných poradců - jsme si byli vědomi, že je to pro nás velká šance, ale současně i signalizace určitého rizika. Uvažoval jsem dlouho, budu-li moci tento obtížný úkol zvládnout. Protože jak šla léta, tak se měnila a s dobou byla spjata i kriminalita a jiná protizákonná činnost, ale tak se také rozvíjela bezpečnostní služba, která jim čelila a z poválečných let se konsolidovala v aparát, který nejen zkušenostmi kádrů, ale také pomocí vědy a techniky dosáhl a dosahuje nejmodernějších metod a výsledků.


V tomto případě chceme ve fabulované transkripci faktických příběhů nastínit mnohem dramatičtější obraz než skýtala možnost prostorově přece jen žánrově vymezeného seriálu o Hříšných lidech. V tomto seriálu jde především o ideově společenský náboj a dosah tematiky. Připravíme-li divákům 30 večerů, kdy se budou na každý z nich těšit nejen proto, že se setkají se svými oblíbenými hrdiny, ale i proto, že se dovědí i něco o tom, jak nebezpečná, riskantní, ale nesmírně důležitá a nutná je pro každého občana této republiky práce Bezpečnosti, pak budeme spokojeni.


Dalším problémem je, aby se hrdina nestal stereotypem. To je nesmírně důležité memento, které máme neustále na mysli. Proto stavíme Zemana do situací tak, jak je život přináší. Proto prožije i prohry a nesnáze pracovní í soukromé jako každý člověk. A proto máme vedle Zemana i další hlavní hrdiny. Je jich celkem asi 12, kteří procházejí celým seriálem, aby v patřičné chvíli zasahovali a vstupovali do děje a umožnili tak Zemanovi, aby na chvíli odcházel ze scény.

(Týdeník ČST 25/1974)


Natáčeli jsme seriál o spravedlnosti, o souboji živlů antispolečenských se silami, které charakterizují předpokládané mravní hodnoty naší společnosti. A vyzvedávajíce v celém seriálu převahu pozitivních socialistických sil - v tomto případě v bezpečnostní tematice - nemohli jsme nedbat konfrontace našich osobních postojů se zadaným úkolem.

(Týdeník ČST 6/1980)


Myslím, že každá část skutečně sahá na nerv toho kterého roku, jemuž je věnována. Dokonce se domnívám, že mnohé z těchto příběhů - třeba Vyznavači ohně, Bestie, nebo Kvadratura ženy - by si zasloužily nové filmové zpracování.


V Zemanovi jsme dostali závažný politický úkol - třemi díly se dotknout krizového období kolem osmašedesátého roku. Domnívám se, že tuto dobu a její události nelze přejít jen pouhým zařazením do nějakého politického hodnocení. I ona byla prověrkou lidí a charakterů. Obstál jen ten, kdo zůstal sám sobě věrný.

(Práce, 6. 8. 1988)Jan Otčenášek (autor několika povídek)

Zeman se nedá jako detektivka chápat. Spíše se hodí vyjádření příběh s kriminální zápletkou. V detektivce vlastně sledujeme průběh vyšetřování, pachatel se nám objevuje až na konci. Ale v tomto případě známe pachatele již od samého začátku, stejně jako důvěrně známe toho, kdo proti němu povede souboj v zájmu vítězství dobra nad zlem. Jde o zachycení psychiky lidí, o zkoumání jejich charakteru, názorů a životních zkušeností. Proto mě také tato látka tolik přitahuje.

(Signál 34/1975)Josef Císař (produkční)

Na jeden film je tříměsíční norma dokončovacích prací. Sequensova parta za tu dobu udělá sedm dílů. V jedné dekoraci se točí, v druhé už technika tluče hřebíky do další, která hraje další den. Plníme plán na 150 procent. Zdarma jsme odpracovali 22 sobot a nedělí, odbourali v exteriérech dlouhé polední pauzy, prostě nezastavíme se. My jsme ustanovili kolektiv, který si slíbil rukoudáním, že získá titul Brigády socialistické práce. A tak se snažíme.

(Signál 8/75)Ilja Prachař (ing. Čadek)

Hrál jsem už několik podobných rolí, takže snad vím, jak se vyhnout zjednodušování záporných typů, které někdy působí trochu schematicky a nepravděpodobně. I takové role je třeba hrát civilně a pravdivě. Jako malý chlapec jsem mnohokrát viděl lidi zblízka. Ve slepých ramenech Moravy jsem jim při lovu naháněl kachny. Za šest korun denně. Panstvo si po lovu popíjelo, já sebral honorář a šel domů. Cestou jsem koupil chleba.

(Signál 12/75) 


30 případů majora Zemana - úvodní strana

cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.