www.TOTALITA.cz

televizní seriál   30 případů majora Zemana

Propagandistický seriál, který zachycuje práci Bezpečnosti v ČSSR v letech 1945-1975.
Černobíle a tendenčně zachycuje jednotlivé případy, které v drtivě většině mají politické pozadí.


Smrt u jezera

Příběh z prvních dnů po okupaci. Zabývá se problematikou kolaborace a udavačství. Jednostranně hodnotí situaci. Kolaboranti se rekrutovali z řad živnostníků (hostinský), úředníků apod. Dělníci se vždy chovali statečně. Skutečnost však byla jiná. Kolaboranti a zrádci byli ve všech vrstvách společnosti a mnozí z nich pak vstoupili do služeb komunistické bezpečnosti, kde pokračovali ve své udavačské činnosti.Vyznavači ohně

Problematika poválečného odsunu německého obyvatelstva z pohraničí. Zejména tzv. divoké odsuny si vyžádaly mnoho zbytečných obětí na životech. Příslušníci tzv. Revolučních gard se dopouštěli násilností na bezbranných lidech. Na druhé straně řada bývalých gestapáků byla ušetřena a využívána Statní bezpečností jako agenti. Zvláště v západní zoně rozděleného Německa.Loupež sladkého "I"

Šmelina a černý trh je námětem tohoto dílu. Konkrétně se jedná o tehdy vzácný inzulín. Právě tzv. šmelina bývala záminkou k likvidaci živností. Ve většině případech šlo o provokaci a vyvolávání davových psychóz (v době nedostatku zboží jej obchodníci zatajují a prodávají za vysoké ceny).Rubínové kříže

V létě 1947 přecházely přes naše území zbytky jednotek vůdce boje za samostatnost Ukrajiny S. Bandery. Jednalo se rozptýlené skupinky, které se chtěly za každou cenu dostat na Západ, což se mnohdy neobešlo bez násilností vůči obyvatelstvu. Komunisté, kteří měli v tu dobu již pod kontrolou bezpečnost a z části i armádu tuto situaci náležitě využili. Docházelo k pořádání doslova honů na tzv. banderovce, z kterých se pouze hrstce podařilo dostat na Západ.Hon na lišku

Tento příběh se odehrává na pozadí únorových dnů roku 1948. V pohraničním městečku, kde se všichni znají, dochází ke konfrontaci postojů jednotlivých postav k vývoji politické situace. Negativní úlohu zde vytvářejí-národní správce zbrojovky, bývalý anglický letec, důstojník předválečné čsl. armády.Bestie

Po únorovém puči došlo k obrovské vlně emigrace. Ze země odešla elita národa - politici, podnikatelé, umělci, vědečtí pracovníci. Ale i celá řada dalších lidí, kteří odmítali žít v totalitním systému. Z tohoto důvodu režim uzavřel hranice a pohraničníci stříleli po každém, kdo se jí pokoušel překročit. Této skutečnosti využili lidé, kteří výborně znali tuto část republiky a převáděli uprchlíky za hranice. Celá řada z nich to dělala s přesvědčením a nezištně, avšak mnozí zneužívali situace k vlastnímu obohacení. Jeden z takových "převaděčů" uprchlíky vraždil a olupoval, o čemž hovoří tento díl seriálu.Mědirytina

Po osvobození republiky bylo, z důvodu nedostatku veškerého zboží, nutno zachovat přídělový systém. To vytvořilo podmínky ke vzniku tzv. dvojího trhu. Vázaného a volného. Vinou nepřijetí Marshallova plánu se přídělový systém udržel až do měnové reformy v roce 1953. Mnozí lidé se proto snažili zlepšit svojí situaci nákupem zboží na černém trhu za poměrně vyšší ceny. Také docházelo k falšování potravinových lístků. Právě tyto skutečnosti byly vítanou záminkou k likvidaci živností a diskreditaci jejich majitelů (hostinští, řezníci,zemědělci), kteří byli odsuzováni k vysokým peněžitým trestům. To znamenalo konec jejich živností.Strach

Serie teroristických akcí vychází z případu bratří Mašínů. Zde však dojde ke střetu mezi příslušníky skupiny, jeden z nich je svými komplici zastřelen, ostatní jsou zatčeni. Ve skutečnosti se skupině bratří Mašínů podařilo dostat za hranice, avšak díky spolupráci naší bezpečnosti s jejich kolegy v tehdejší NDR jsou byli členové skupiny dopadeni a popraveni. Bratrům Mašínovým a Milanu Paumerovi se však podařilo dostat na západ.Loď do Hamburku, Kleště, Konec velké šance

Na počátku 50.let byli vysíláni do komunistického Československa tzv. agenti-chodci. Jednalo se většinou bývalé příslušníky čsl. armády či policie, kteří emigrovali po únoru 1948. Ti absolvovali náročný výcvik pro zpravodajskou a diverzní činnost a poté ilegálně přešli hranice republiky. V drtivé většině případů však byli záhy odhaleni StB, která měla širokou síť svých spolupracovníků-provokatérů a donašečů. Tato skutečnost a důsledná ostraha státní hranice tehdy vytvořenou Pohraniční stráží, způsobila, že západní rozvědky upustily od této taktiky a tyto agenty-chodce k nám přestaly vysílat.Vrah se skrývá v poli

Na počátku padesátých let začala vrcholná fáze kolektivizace. Avšak zemědělci, zejména na Moravě, se tomu úspěšně bránili. V úrodném kraji jejich statky prosperovaly a zejména tu byl velký vliv a autorita katolické církve. V létě roku 1951 došlo v moravské obci Babice k vraždě tří místních funkcionářů. Na základě toho režim uspořádal obrovský monstrproces, ve kterém bylo sedm obžalovaných odsouzeno k trestu smrti a další k mnoha letům vězení. Okolnosti tohoto případu nejsou dodnes objasněny. Není prokazatelné, zda se jednalo skutečně o diverzní akci západního agenta Malého, či o provokaci StB - což je více pravděpodobné.Křížová cesta

Tento díl je namířen proti řeholním řádům. V klášteře se ukrývá diverzant, představená aktivně spolupracuje se zahraniční rozvědkou. Tyto skutečnosti podpořené provokacemi StB se staly záminkou na zrušení řeholních řádů a zahájení monstrprocesů proti církevním představitelům.Romance o nenápadné paní, Tatranské pastorále, Šťastný a veselý, Prokleté dědictví

Běžné kriminální případy popisující práci Bezpečnosti, jejich techniku, postup při vyšetřování a také osudy lidí žijících stereotypním životem, který je narušen náhlým zločinem v jejich okolí.

Kvadratura ženy

Tento příběh se vymyká ostatním dílům seriálu. Ve Vltavě je objeveno torzo ženského těla a Zemanova skupina má za úkol vyřešit tento případ. Díky jizvě na zádech se podaří identifikovat mrtvou i odhalit její vrahy. Jedná se o skutečný kriminální příběh a dokazuje, že i v padesátých letech existovali policisté na vysoké profesionální úrovni.Dáma s erbem

Krádeže uměleckých předmětů ze zámků provádí organizovaná skupina. Její členkou je i náborářka zlatnického družstva Horáková, která je však ve skutečnosti příslušnice šlechtického rodu, jemuž vykradený zámek dříve patřil. Cílem příběhu je diskreditace bývalé šlechty - spolupráce s nacisty, ilegální opuštění republiky a odvoz "národního majetku" na Západ.Třetí housle

Jedním z charakteristických rysů socialistického Československa byl nedostatek velkého množství věcí denní potřeby. Elektronika, oblečení, nadstandardní potraviny i alkohol, cigarety atd. Toto tzv. nedostatkové zboží bylo možno pořídit ve zvláštních prodejnách Tuzex za poukázky (bony) či valuty. I při vycestování do západních zemích musel občan dostat tzv. devizový příslib, který byl značně omezený. Důsledkem toho byl rozmach ilegálního obchodu s cizí měnou, který byl organizován tzv. veksláky. Ti získávali cenné valuty od zahraničních návštěvníků. Ty poté směnili za bony nebo je přímo (se ziskem) prodávali zájemcům.Modrá světla, Bílé linky

Západní rozvědky zvolily novou taktiku. Místo vysílání agentů-chodců využívaly coby své spolupracovníky zástupce různých firem, kteří obchodně navštěvovali tzv. země socialistického tábora. Ti zde kontaktovali občany zejména z řad inteligence, uměleckých kruhů či žurnalisty a verbovali je ke spolupráci. (zpravodajská činnost a vytvoření jakési "páté kolony" proti režimu) K tomu napomáhalo i dočasné uvolnění mezinárodní politiky Chruščovova vedení a dosud nerozdělený Berlín, který se stal jakousi přestupní stanicí mezi Východem a Západem. Avšak zřízením tzv. berlínské zdi a zvláštního statutu Západního Berlína bylo znemožněno volně přecházet z východní do západní zóny.Pán ze Salcburku

Na pozadí loupeže vzácných poštovních známek se příběh zabývá tzv. pašováním lidí na Západ. Mnoho občanů východního bloku usilovalo z různých důvodů (perzekuce pro tzv. buržoazní původ, politické přesvědčení či nedostatek seberealizace) dostat se do západních zemí. Toho využívali mnozí občané okolních států (řidiči kamionů, lodníci) k vlastnímu obohacení. Za převoz si totiž nechávali zaplatit nemalými částkami, které lidé toužící po svobodě rádi zaplatili.Klauni

Příběh se odehrává v předvečer tzv. Pražského jara. V polovině šedesátých let dochází k určitému uvolnění v kulturní sféře. Objevuje se řada děl kritizujících poměry ve společnosti i vlastní systém. Rodí se malé divadelní scény a kulturní kluby. Právě v jednom z nich je postřelena zpěvačka. Podezřelý je mladý básník Daneš, který navíc si přisvojuje cizí verše. Úkolem tohoto dílu je zdiskreditovat tehdejší nastupující uměleckou generaci. Daneš - pochybná existence, alkoholik), provozovatel klubu - bývalý kolaborant, reportérka Lidových novin - žena lehkých mravů apod.Štvanice

Rok 1968 - probíhají rehabilitační procesy. Farář z obce Plánice, obviněný v roce 1953 ze spolupráce s protistátní skupinou, která v místní škole zastřelila místní funkcionáře žádá o soudní rehabilitaci. V tomto případu hraje klíčovou roli Zeman, který v rehabilitačním procesu vystupuje jako svědek. Ze svědka se však stává obviněný. Ve skutečnost se jedná o tzv. babický případ (viz. díl "Vrah se skrývá v poli"). Účelem tohoto dílu je diskreditace rehabilitací. Zaujatost a hon na "poctivé ochránce pořádku", kteří podléhají nátlaku a odcházejí dobrovolně z tohoto světa a osvobozování "zločinců a rozvracečů socialistického zřízení".Studna

Na pozadí záhadné smrti dvou starých lidí doznívají události roku 1968. Sesazený Zeman je pověřen "soukromě" vyřešit tento případ. Díl má za úkol negativně hodnotit události roku 1968 a prezentovat je jako štvanici proti "poctivým komunistům", ekonomickou stagnaci, nedostatek veškerého zboží atd. Zeman případ úspěšně vyřeší a je opět novým velitelem StB dosazen do funkce náčelníka pražské kriminálky. Symbolicky v den, kdy byl odvolán z funkce Dubček a nahrazen Husákem. Začíná éra normalizace.Rukojmí z Bella Vista, Poselství z neznámé země

V 70.letech se mezinárodní situace vyostřila. Země tzv. třetího světa se staly střetem zájmů obou mocností - SSSR a USA. Zejména v Latinské Americe se snažil SSSR prosadit své zájmy, čemuž se USA usilovně bránily. Sovětský svaz měl výchozí pozici z Kuby, USA naopak podporovala místní vojenské diktatury. Když se v Chile dostala k moci levicová vláda, Sověti z ní chtěli udělat další svůj vazalský stát na americkém kontinentě. Docházelo tak ke střetu mezi CIA a KGB, ve kterém obě strany využívaly všech dostupných prostředků. V tomto střetu byly rovněž zapojeny i bezpečnostní složky tzv. socialistických států, včetně StB.Mimikry

Tento díl se zabývá prvním únosem letadla v naší historii. Skupina mladých lidí se touží dostat na Západ a k tomu chce využít vnitrostátní leteckou linku. Skutečná událost je zde opět zkresleně vypodobněná. Účelem je zdiskreditovat underground - členové hudební skupiny Mimikry (parafráze Plastic Poeople of the Universe) zpívají biblické texty, rozšiřují mezi mládeží drogy a podílí se na únosu letadla.Růže pro Zemana

Závěrečný díl seriálu. Kriminalisté vyšetřují rutinní případ vraždy malého zlodějíčka. Dochází však ke střetu zájmů s StB. Mezi podezřelými je zahraniční dopisovatelka tiskové agentury, zapojená do zpravodajské činnosti. StB však brání kriminalistům v jejím vyšetřování neboť se jedná o její agentku. Zde je názorně ukázána nadřazenost StB nad jinými složkami Bezpečnosti. I zákony země jsou stranou, pokud se jedná o aktivity Státní bezpečnosti. 


30 případů majora Zemana - úvodní strana

cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.