www.TOTALITA.cz

televizní seriál   30 případů majora Zemana
Hon na lišku (1948)

Je únor a v Kateřinské Hoře se koná tradiční myslivecký bál. Předseda mysliveckého svazu a majitel místní zbrojovky inženýr Čadek vítá manželku předsedy okresního výboru komunistické strany a jde si s ní zatančit. Čadkova manželka Inka mu to později vyčítá, ale on to považuje za dobrý tah.


Na bále je také Honza Zeman. Tančí s Blankou, na kterou pomýšlí také jeho kamarád Karel Mutl. Ten žárlí a nechává pro ně zahrát jako sólo, posměšnou písničku o policajtovi. Honza se rozčílí a popere se s ním.


Na okresní oddělení Sboru národní bezpečnosti přijíždí nový velitel, nadporučík Pavel Bláha. Hned začne pérovat osazenstvo stanice, že jim uniklo hlášení o celostátním pátrání po uprchlém válečném zločinci.


Po chvíli zvoní telefon, že se někdo vloupal do budovy u bývalého plachtařského letiště a uprchl do lesa. Při pátrání se strhne přestřelka, při které je diverzant chycen. Hledaný válečný zločinec to však není.


Pavel Bláha se jde představit předsedovi Okresního národního výboru Brunclíkovi. Ten ho představuje také Čadkovi, jeho manželce Ince a náčelníku vojenské správy štábnímu kapitánovi Kristkovi. Bláha se Čadkové začne dvořit a ta jeho náklonnost opětuje. Z jejich rozhovoru vyplyne, že Bláha je bývalý anglický letec. Čadek s Kristkem potají doufají, že Bláha je jedním z vyhozených pražských nekomunistických velitelů SNB.

Jan Zeman po krátkém zamyšlení obrací zbraň proti těm,
které měl chránit. V pozadí Karel Mutl s Blankou Svobodovou.Zeman mezitím vyslýchá chyceného diverzanta, který zarytě mlčí. Když výslech k ničemu nevede, nastoupí Bláha a začne zatčeného fyzicky týrat. To se Zemanovi nelíbí, protože něco podobného viděl v koncentráku, ale svůj názor vyjadřuje jen mdle.


Bláhův výslech přináší výsledek a zatčený začne německy vypovídat že je Jager, člen SS z Terezína. Bláha ho ale v tu chvíli nechává odvést do cely s tím, že na výslech bude čas později.


Na schůzi KSČ se soudruzi radí jak místní reakci, kterou tvoří sociální demokrat Brunclík, Kristek a manželé Čadkovi, zabránit v podvracení státu. Udělují Mutlovi důtku za to, že se popral se Zemanem a poškodil tak dobré jméno komunistické strany. Zajímají se také o Bláhu. Čekatel SNB Bártík a člen komunistické strany jim říká, že je to tvrdý, ale férový chlap.

Bártík večer zachytí při svém radioamatérském pozorování éteru novou silnou vysílačku z blízkého zdroje.


Továrník Čadek zve Bláhu na své lovecké sídlo, zvané Liščí doupě, do kterého oknem leze neznámý muž v černém kabátě (Žitný) a pozoruje je při zkoušení loveckých zbraní i při rozhovoru o osudu republiky. Krásná Inka koketuje s Bláhou a posílá manžela ven pro dřevo. Začne se s Bláhou vášnivě líbat a zve ho na druhý den na schůzku.


Bláha se vrací na stanici a chce vyslechnout chyceného Němce. Ten se mezitím oběsil na ručníku, který mu sám dal. Bláha ostře vyčiní Zemanovi, že dopustil, aby spáchal sebevraždu.


V Praze vrcholí politická krize. Čadek se spěšně vrací z Plzně domů. Schází se s Kristkem a Brunclíkem a hovoří o komunistickém převratu. Čadek se s Kristkem domlouvají na předání jeho zbraní jim věrným vojákům.


Předseda ONV Brunclík má strach a odchází ze schůzky, protože s krveprolitím nechce mít nic společného. Neznámý muž (Žitný) pozoruje Bláhu, který se prochází po sportovním letišti a zkoumá ho.


Místní komunisté se mobilizují k obsazení místních továren a ustanovují hlídky Lidových milicí. Čadek s Kristkem přijíždějí do zbrojovky, kde už na ně před vraty čekají dělníci, kteří je nechtějí pustit dovnitř. Protože však továrna nepodléhá znárodnění, má Čadek právo si své zbraně odvézt.


U celé situace je také Jan Zeman. Předseda ONV ho vyzývá, aby dělníky odzbrojil. Zeman přísně kráčí k dělníkům a od jednoho z nich, frézaře a odborového předáka Svobody, chce, aby mu vydal zbraň. Ten po krátkém zaváhání učiní. Zeman se přesvědčí, zda je nabitá a pak ji obrátí proti reakcionářům - předsedovi ONV, Čadkovi a Kristkovi. Bláha je vzteky bez sebe a vytýká Zemanovi jeho anarchistické chování.


Na místní letiště spěšně přijíždějí Čadkovi, Kristek a jejich známí z ministerstva vnitra. Je tu i Bláha, který letecký útěk do zahraničí zorganizoval.


Čekatel Bártík opět zachytí vysílačku a se Zemanem běží na místo, odkud se vysílá - do Čadkovy lovecké chaty. Tady potkávají neznámého muže (Žitného) a Zeman ho chce zatknout. Neznámý mu ale vysvětluje, že je poručík Žitný z 2. oddělení Zemského odboru Bezpečnosti, a že se musí okamžitě obsadit letiště.


K letišti se blíží malé sportovní letadlo. Bláha všechny posílá do letištní boudy, aby se jim prý nic nestalo. Pak je tam zamkne. Na letiště přijíždějí příslušníci SNB a Lidových milicí. Bláha vidí, že je v pasti. Utíká za rozjíždějícím se letadlem, do kterého se vejde pouze on. Na poslední chvíli, než se letadlo odlepí od země vyskočí na křídlo. Přestože po něm střílejí, vyvázne bez zranění.


Příslušníci SNB a Lidových milicí zatýkají skupinku reakcionářů, které Bláha podvedl.


(premiéra dílu 25.1.1976)


ukázky ze scénáře:

Na okresním výboru KSČ I.

Na služebně SNB I.

V Čadkově vile

Na okresním výboru KSČ II.

Před Čadkovou fabrikou

Na služebně SNB II.

V Čadkově chatě

díly seriálu:

04. Rubínové kříže

05. Hon na lišku

06. Bestie


další odkazy:

autoři a herecké obsazení dílu

 


30 případů majora Zemana - úvodní strana

cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.