www.TOTALITA.cz

televizní seriál   30 případů majora Zemana
Loupež sladkého "I" (1947)      - jak to bylo ve skutečnosti

Období po 2. světové válce bylo u nás, stejně jako v ostatních evropských zemích, poznamenáno nedostatkem základních životních potřeb.


V Československu po válce převládly silné socializující tendence. Proto již v roce 1945 došlo ke znárodnění těžkého průmyslu, bank a některých dalších významných odvětví. Navíc socialismus v té či oné podobě měla ve svém programu většina československých politických stran.


V červnu 1947 vyhlásil americký ministr zahraničních věcí George Marshall rozsáhlý program hospodářské pomoci zaměřený na obnovu hospodářství Evropy a vyzval evropské státy, aby uvedly o jaký druh pomoci budou mít zájem.


Československo pod tlakem Stalina účast na Marshallově plánu odmítlo.


V té době se však začaly u nás projevovat první náznaky ekonomické (ale i politické) krize. V polovině roku 1947 se objevily vážné hospodářské potíže. Příčin bylo více. Jednak v té době Spojené státy zastavily pomoc z fondu UNRRA, což se projevilo v oslabení vnitřního trhu. Dále tu působila ztráta konkurenční schopnosti na zahraničních trzích, vyvolaná hlavně obtížemi ve znárodněném průmyslu.

Ekonomickou situaci nesmírně komplikovalo i mimořádné sucho, které v létě 1947 postihlo střední Evropu.


V této situaci začal vzkvétat černý trh a šmelina. Ta se však, vzhledem k postupnému posilování moci KSČ, brzy stala záminkou k likvidaci živností. Ve většině případů šlo o provokace a vyvolávání davových psychóz typu - zatímco je nedostatek zboží, obchodníci jej zatajují a prodávají za vysoké ceny atd.


Zákon o šmelině, přijatý v roce 1947, tak brzy posloužil jako prostředek likvidace majitelů velkoobchodů, velkostatků a především drobných živnostníků. Většina zatčených však byla podle tohoto zákona odsouzena až po únorovém převratu v roce 1948, kdy se soudilo už podle jiných pravidel, vlastizradu nevyjímaje.ukázky ze scénáře:

Knapp odmítá Zemana

Knapp a Krčmová o inzulínu

Hradec s úředníkem o politických partajích

Knapp vypráví Zemanovi o své minulosti

díly seriálu:

02. Vyznavači ohně

03. Loupež sladkého "I"

04. Rubínové kříže


další odkazy:

autoři a herecké obsazení dílu

jak to bylo ve skutečnosti

 


30 případů majora Zemana - úvodní strana

cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.